blog

Cijfer 9 niet goed genoeg

infra 288

Cijfer 9 niet goed genoeg
Suzanne van de Kerk

Het cijfer 9 is niet goed genoeg om in aanmerking te komen voor nieuwe tenders van Rijkswaterstaat. Dat kan toch niet?

Of toch: Het systeem van prestatiemetingen van de opdrachtgever zit zo in elkaar dat een waterbouwer buiten spel dreigde te komen staan, ondanks de goede prestaties.

Geen gelijk speelveld

Een rare systeemfout die lijnrecht staat tegenover het principe van gelijk speelveld uit de Aanbestedingswet. Het gaat mis als de metingen worden ingezet bij de selectie. Wie slechts af en toe tenders voor Rijkswaterstaat uitvoert en niet consequent vijf metingen op rij kan laten zien, valt letterlijk buiten de boot.

De selectie pakt vooral nadelig uit voor het midden- en kleinbedrijf. Een maatregel die het grootbedrijf in de kaart speelt en geen gelijke kansen geeft voor het MKB.

Tender teruggetrokken

Bijna zag Karst-Jan Beens van de Beens Groep 5 nieuwe tenders aan zijn neus voorbij gaan en nam de dappere stap om een rechtszaak aan te spannen. Een stap die veel bouwers niet durven te nemen. Bang om de machtige opdrachtgever voor het hoofd te stoten en bij nieuwe tenders eveneens minder kans te maken.

Een artikel in Cobouw en meerdere ontmoetingen op de Infratech zorgde alsnog voor een onverwachte wending in de zaak. Rijkswaterstaat bleek bereid om de tender in te trekken en opnieuw te willen kijken naar onbedoelde bijeffecten van de metingen. Beens haalt voorlopig opgelucht adem en krijgt van alle kanten steun vanuit de sector.

Marktvisie in de praktijk?

Een mooi bewijs dat de Marktvisie in de praktijk kan werken als partijen met elkaar in gesprek gaan? Dan gaan we voorbij aan het feit dat Beens al maanden had geprobeerd om via de verschillende brancheverenigingen de problematiek aan te kaarten en nul op rekest kreeg.

Het is bizar dat zo’n grote en professionele opdrachtgever als Rijkswaterstaat de plank zo mis kan slaan. Het verdient overigens een compliment dat de tender wordt teruggetrokken. Het is nog wel afwachten hoe de procedure wordt aangepast. Het achterliggende idee is namelijk dat marktpartijen bij goede prestaties extra worden beloond met een grotere kans op opdrachten. Een uitgangspunt waar niemand op tegen kan zijn, maar alles valt of staat met de invulling.

Uitgerekend een gemeente als Enschede laat zien dat het ook helemaal anders kan. Die gemeente geeft het MKB juist een streepje voor en laat zien hoe je een gelijk speelveld creëert. Die inspanning werd onlangs beloond en de gemeente is uitgeroepen tot de meest MKB-vriendelijke opdrachtgever.Lees ook het interview in Cobouw met Jan-Paul Boutkan van Enschede 

Reageer op dit artikel