blog

Bouw-DNA doorbroken?

infra 358

Bouw-DNA doorbroken?
Suzanne van de Kerk

De bouw is nog lang niet doordrenkt met de Marktvisie. In de praktijk is nog weinig merkbaar van reële marges, trots en plezier, maar de discussie is breed losgebarsten en voorzichtig is beweging merkbaar. De tussenbalans na een jaar Marktvisie is nog lang niet in evenwicht.

Topman Jan Hendrik Dronkers van Rijkswaterstaat wijst erop dat het bouw-DNA moet worden aangepast en zoiets kost tijd, veel tijd. Het denken over risico’s is aan het kantelen en ook de discussie over de onbalans in de UAV-gc wordt breed gevoerd. Is dat genoeg om houding en gedrag aan te passen?

Breken met vechtgedrag

De ingesleten cultuur van uitknijpen, gaten schieten en zes-min is ingesleten en staat haaks op de ambitie om samen te werken. Om de cultuur te doorbreken is nog een lange weg te gaan: breken met eigen belang, vechtverhoudingen en opportunistisch gedrag staat haaks op ketendenken, reële marges en risicobeheersing.

De route is grillig en lang

Op abstract niveau zijn bijna alle partijen het eens. Er staan heel veel handtekeningen onder de Marktvisie en de bijbehorende principes. Er is nauwelijks discussie over de stip op de horizon, maar de route ernaartoe is wel lastig en een verkeerde afslag is zo genomen. De belangen voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer zijn voor 90 procent hetzelfde, maar die afwijkende 10 procent maakt (te) vaak het verschil.

Alleen al het gevoel dat de sector beweegt, is een positief teken: “Het is nu een kwestie van doen en volhouden”. Nieuw gedrag wint het meestal nog niet van oud gedrag, maar samenwerken is niet voor niets een werkwoord en kost tijd en moeite.

Wie de focus weet te houden op het einddoel van een mooi bouwproject binnen tijd en budget houdt alle partijen tevreden. Begin morgen en schuif het niet op de lange baan. Als de bouw niet verandert, gaat het vanzelf mis.

Lees woensdag het weekblad over wat nu merkbaar is van de Marktvisie in de praktijk.


De ideale bouwcultuur:

Bron: Marktvisie

Reageer op dit artikel