blog

Beheerders gaan veranderen

infra 340

Beheerders gaan veranderen

Ik schat dat meer dan 70 procent van het geld dat jaarlijks wordt uitgegeven door overheden aan infrastructuur en openbare ruimte bestemd is voor beheer en onderhoud. Beheer en onderhoud noemen we tegenwoordig ‘asset management’, waarmee we belangrijke principes omarmen zoals risicogestuurd, levensduurverlenging en kosteneffectief. Het onderliggende denkmodel is: voor zo min mogelijk geld de functionaliteit in stand houden. Maar is dat niet een faliekant verkeerd uitgangspunt voor de inrichting van de openbare ruimte?

Nederland moet zich aanpassen aan klimaatverandering. Nederland moet vaart maken met duurzame energieproductie en -besparing. Nederland moet de achteruitgang in biodiversiteit stopzetten. Zomaar drie heel grote opgaven die niet passen bij het instandhouden van het bestaande. Het is ongelooflijk dat we elke dag offerteaanvragen ontvangen die nog steeds met geen woord reppen over deze context. Veel professionals worden beperkt door het ‘eigen verantwoordelijkheid eerst’ fenomeen. Als mijn riool maar op orde is…

Mijn oproep is: benut al het publieke geld voor verandering! Juist bij beheer en onderhoud moeten we gaan werken met dubbele of driedubbele doelstellingen. Niet alleen de weg onderhouden, maar ook energie produceren en besparen (en de bermen bijenvriendelijk inrichten). Het kan, zoals de provincie Zuid-Holland met het project ‘N470 geeft energie’ bewijst.

De provincie wil in dit project in samenwerking met Tauw de creativiteit van de markt maximaal benutten met een uitdagende uitvraag die meerdere doelen combineert. Zodat niet alleen de bereikbaarheid verbetert, maar ook verschillende duurzaamheidsopgaven worden gerealiseerd. Zoals het Ruimte voor de rivier-project naast waterveiligheid ook ruimtelijke kwaliteit en robuuste natuur realiseerde.

Het is volgens mij de snelste manier om ‘duurzaam gww’ en ‘innovatie in de sector’ te verwezenlijken. Beheerders: neem verantwoordelijkheid voor een duurzaam Nederland en zet uitsluitend uitdagende vervangingsopgaven in de markt.

Reageer op dit artikel