blog

Chinese Muren

infra 310

Chinese Muren
Suzanne van de Kerk

Bij aanbestedingen betekenen Chinese muren vaak scheiding van belangen. Moeilijke gevallen dus, waarbij vergaande maatregelen moeten worden genomen om integriteit te waarborgen. Geen onderwerp dus voor een column. Maar ik wil het hebben over heel andere Chinese muren. Muren die zijn opgetrokken tussen verschillende afdelingen bij aanbesteders.

Bij de afdeling die zich met infra bemoeit, is de afgelopen jaren meestal al veel geleerd. Proportionele eisen, transparantie, gelijke behandeling. We komen het daar allemaal tegen. Er valt nog veel te verbeteren, maar toch. De basis is daar vaak op orde. Maar kijk eens over de muur. Naar een andere afdeling – bijvoorbeeld zorg & welzijn, onderwijs of sociale zaken. Het woord aanbesteding leidt daar nog vaak tot paniek. Ongrijpbaar. Ingewikkeld.

Het woord leidt alleen maar tot hoofdbrekens en negatieve energie. En dat zien wij dan weer terug. Bijvoorbeeld als er een school wordt aanbesteed. Dan worden opeens weer veel te zware eisen opgevoerd. Gecombineerd met volkomen subjectieve emvi-criteria. Die op hun beurt weer in de foute formule zijn verwerkt. We merken het soms ook als er een social return-paragraaf wordt toegevoegd. Een ‘moetje’ van de afdeling Sociale Zaken. Volstrekt uit proporties. Ongepast. Maar dat maakt niets uit, want het is nu eenmaal vastgesteld, sociaal beleid…

En de oplossing is zo simpel. Afbreken die muren! Ga eens op bezoek bij de collega’s van infra voordat je een aanbesteding begint. Van de materie hebben ze dan misschien geen verstand, maar van het aanbestedingsproces des te meer. Daarvoor is al veel leergeld betaald. En de ervaringen willen ze graag delen. Laaghangend fruit, dus. Gemakkelijk te plukken als je op een muurtje klimt…

Reageer op dit artikel