blog

Steeds meer academici op bouwplaats

infra

Steeds meer academici op bouwplaats

Stef van der Zee betoogt in Cobouw van 6 januari dat ‘delen het nieuwe hebben is’ voor ingenieurs. Hij houdt een gloedvol pleidooi om kennis te delen door bijvoorbeeld meer samen te werken. Daarin kunnen de waterbouwers zich goed vinden.

Van der Zee beperkt zich echter tot de ingenieurs(branche) en dat vinden wij een gemiste kans. Als iets duidelijk is geworden wat kennis betreft is dat deze kennis ‘fluïde’ is geworden en dat de keten is veranderd. Wat waterbouw betreft zit kennis niet meer op één moment in een proces, maar is kennis onderdeel geworden van alle processtappen die afhankelijk van het vraagstuk of een concreet werk worden doorlopen met de opdrachtgever. Wellicht is de toekomst wel dat deskundigen in steeds wisselende coalities samenwerken door de hele keten heen. Of dat er in de traditionele keten, zoals we die nu kennen (opdrachtgevers, inge­nieursbureaus, aannemers en onderzoeksinstituten) er partijen verdwijnen, groter worden, kleiner worden of worden samengevoegd.

Ontwikkelingen

Een aantal ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar:

Samen optrekken

De ontwikkelingen betekenen zowel voor ingenieursbureaus alsook voor waterbouwers dat zij vaker samen optrekken om te zorgen dat ‘we’ de juiste kennis en competenties in huis hebben om de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Daarom is het de hoogste tijd om naast de ‘harde’ kennis ook de ‘zachte’ kennis samen te ontwikkelen. Want als iets duidelijk is geworden uit zowel de Marktvisie van RWS alsook de gedragscode ‘Publiek Opdrachtgeverschap’ van de waterschappen is het dat we technisch gezien als ingenieursbranche ontzettend veel weten. Maar dat de marktpartijen op een andere manier met elkaar moeten samenwerken voor een betere dialoog, zowel met elkaar als met de opdrachtgevers. De daarvoor zo broodnodige (ook door de opdrachtgevers gewenste) ‘soft-skills’ kunnen we prima samen ontwikkelen.

Edwin Lokkerbol,
directeur Vereniging van Waterbouwers

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels