artikel

Trintelzand

infra 769

Tot medio 2020 versterken Rijkswaterstaat, Boskalis en Van Oord de Houtribdijk tussen Lelystad en Enkhuizen met zand en steen. Maar er worden ook nieuwe kansen toegevoegd voor natuur en recreatie.

Het natuurgebied Trintelzand wordt uitgebreid met nog eens 155 hectare. Trintelzand is daarmee straks een natuurgebied van 532 hectare, vergelijkbaar met de oppervlakte van zo’n duizend voetbalvelden. De uitbreiding komt te liggen naast het huidige Trintelzand en krijgt een ander karakter.

De uitbreiding zal voornamelijk bestaan uit droge zandplaten. Het gehele gebied wordt dan nog aantrekkelijker voor waterplanten, vissen en vogels. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat reserveert 5,4 miljoen euro voor het project. De provincie Flevoland draagt 1,5 miljoen euro bij.

Reageer op dit artikel