artikel

Droge voeten voor Den Oever

infra 474

De negenhonderd meter lange Havendijk in Den Oever voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom versterkt Van Oord Nederland in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier deze dijk.

De realisatie van de dijkversterking gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeente Hollands Kroon, Rijkswaterstaat, de provincie Noord-Holland en een actieve klankbordgroep die onder andere de bewoners, bedrijven, recreatieondernemers en belangenorganisaties vertegenwoordigt. Zowel de sluis als de kade en natuurlijk de dijk van Den Oever zijn aangepast en zullen in de toekomst beter bestand zijn tegen de stijgende zeespiegel.

Reageer op dit artikel