artikel

Bypass Kogerpolderbrug

infra 421

De provincie Noord-Holland voert groot onderhoud uit aan de N246 en de N244, van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project.

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om meteen de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren. Bijvoorbeeld door een nieuwe rotonde, nieuwe afslagen en nieuwe fietsoversteekplaatsen aan te leggen.
Op de foto worden bij Westgraftdijk voorbereidingen getroffen voor een vervangende brug. De nieuwe Kogerpolderbrug wordt iets breder en er komt ruimte voor een aparte rijstrook voor linksafslaand verkeer. Hoofdaannemer is Dura Vermeer Infra.

Reageer op dit artikel