artikel

Veilige kust

infra 662

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt voor het begin van het toeristenseizoen hard gewerkt aan het ophogen van het strand bij Domburg. Tot mei wordt er in totaal 500.000 kubieke meter zand over een lengte van 1800 meter vanuit de zee op het strand gespoten.

Het gaat om het vierjaarlijks onderhoud. Het strand is in fases afgesloten. Alleen het werkgebied waar wordt opgespoten, of waar machines rijden, is niet toegankelijk voor andere gasten. Het opspuiten gebeurt via een zandzuiger op zee. Een baggerschip pompt vlak voor de kust het zand via een lange pijpleiding naar het strand. Elke vier jaar stelt Rijkswaterstaat een plan op voor het onderhoud aan de Nederlandse kust.

Reageer op dit artikel