artikel

Bredere snelwegen veroorzaken vertraging verderop

infra Premium 1032

Bredere snelwegen veroorzaken vertraging verderop

In het nieuws van de EVO over de economische schade die files veroorzaken, wordt een belangrijke oorzaak niet besproken: de afslag. Waar treden de vertragingen in autoritten van deur tot deur werkelijk op? Op en na de afslagen naar de stad, dus niet op het hoofdwegennet.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft recent en voor het eerst, voor het programma Beter Benutten en de Deur tot Deur-benadering laten onderzoeken waar de vertragingen in autoritten werkelijk optreden. Ook is onderzocht waar de ­­vertragingen het grootst zijn.

Hoog tijd nieuwe inzichten te bespreken

Voor experts is dit geen nieuw inzicht, maar voor politici wel, zo blijkt uit een dinsdag door de Tweede Kamer aangenomen motie van Helvert.  De hoogste tijd dat de minister deze inzichten zo snel mogelijk openbaar en bespreekbaar maakt.

Zeventig procent van de vertragingen van het autoverkeer vindt plaats van, naar en in de stad. De belangrijkste vertragingen doen zich voor op het onderliggend wegennet (overig, regionale – en stedelijke wegen) en niet op het hoofdwegennet. De echte vertragingen beginnen net voor of na de afslag. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat 2/3 van het verkeer op de stedelijke ringwegen lokaal of regionaal verkeer is, en slechts 1/3 doorgaand verkeer. Dus niet op de snelweg, maar in de stad*.

Netto reistijdverlies groter

Want als het verbreden van snelwegen tot nog meer vertraging zal leiden van autoritten in regio’s van snelweg naar stad, zal het doorgaande (vracht-)verkeer nog meer gehinderd worden. Dan wordt met het verbreden van snelwegen de reistijdwinst op de snelweg teniet gedaan en wordt de kans op netto reistijdverlies van deur tot deur nog groter.  

De meest recente congestie-indices van TomTom (zie boven) gaven al eerder aanwijzingen voor de hierboven omschreven inzichten. Meer files op snelwegen, dus meer asfalt aanleggen, is de verkeerde oplossing voor het verkeerde probleem (zie onder).

Zowel voor de EVO als voor een klimaatvriendelijk Nederland liggen de kansen dan ook veel meer in de beïnvloeding van (veel grotere) verkeersstromen in de regio.

Oplossingsrichting is het (vraaggericht) innovatief en intelligent benutten van het regionale mobiliteitssysteem, waardoor ook het doorgaande (vracht-)verkeer meer ruimte krijgt.  Wanneer organiseert de Tweede Kamer een Hoorzitting over deze thema’s?

Jan Korff de Gidts, Kracht van UtrechtReageer op dit artikel