artikel

Elkaar uitdagen om er beter van te worden

infra

Elkaar uitdagen om er beter van te worden
Rijkswaterstaat

Nederland verandert door klimaatgerelateerde uitdagingen, maar ook door economische invloeden. Politiek, overheid en aannemerij veranderen eveneens. De vraag is of de wijzigende uitdagingen en de organisatorische aanpassingen elkaar juist helpen of in de weg zitten.

De overheid krimpt en krijgt meer en meer een regierol. De aannemerij wordt in toenemende mate een kennisgedreven uitvoeringsorganisatie, maar is van nature een vrij gesloten speler vanwege concurrentiegevoelige informatie. Alle onderwerpen die bijvoorbeeld te maken hebben met waterveiligheid zijn niet solitair. Het kennisveld van planvorming, natuur, veiligheid, techniek, etc is uiterst veelzijdig en samenhangend. In de afgelopen tien jaar kregen overheid en markt een steeds beter beeld van de nieuwe verantwoordelijkheden.

Hoe ontstijgen we het informeren via artikelen

Daarmee wordt het tijd te reflecteren. Als de overheid regie voert en de kennis zit in de markt, hoe verheffen we dan individuele innovaties uit afzonderlijke projecten tot het landelijke niveau van kennis? Hoe ontstijgen we het informeren via artikelen zodanig dat marktpartijen elkaar telkens uitdagen om steeds maar weer beter te worden? En waarom zouden we? In het concurrentiegedreven werkveld wil het beste jongetje van de klas het beste blijven en zijn kennis niet delen met anderen, omdat innovatie anders niet wordt beloond. Toch gaat de uitdaging hier wel om. Hoe zorgen we ervoor dat we elkaar zodanig prikkelen dat we allemaal beter worden.

Belangen

Er zijn in de afgelopen jaren veel projecten afgerond, maar de belangen zijn te groot om geen kennis uit te wisselen. De ramp op 31 januari 1953 heeft een zware impact gehad in de samenleving en waterbouwend Nederland een enorme duw in de rug gegeven met innovaties en daadkracht.

Als waterbouwers zijn wij verheugd dat waterveiligheid prominent op de politieke agenda blijft staan! Maar een agendering staat nog niet gelijk aan toepassen van ervaring en verbeteren van de projectinhoud. Onze overheid heeft nog steeds zeer veel kennis in huis, al verandert dat van puur technisch en uitvoerend naar sturend en verbindend. Daarbij vergaart de markt steeds meer technische kennis en per project worden noviteiten bedacht. Dit zijn vaak geen patent-rechtelijke innovaties die toebehoren aan de marktpartijen. Daar ligt dus geen belemmering om te delen.

Bring in the Dutch

Het gaat om het algemene belang van de BV Nederland, ‘Bring in the Dutch’ gaat om kennis en wij moeten voorop lopen in de wereld, omdat Nederland een laaggelegen delta is en blijft.

Als de aannemerij niet deelt via de overheid vermeerdert de kennis niet. In tegenstelling tot geld groeit kennis bij deling!

Mijn oproep is om deze kans te benutten door samen te werken. Overheid en bedrijfsleven verenigd in een kennisbank en mijn oproep aan de regievoerders van de overheid is simpel, begin het gesprek. We moeten samen op zoek naar kennisdeling en gezamenlijke innovatie, want we hebben elkaar nodig voor de toekomst.

Joop Meinders, Gerhard Winters, Maarten van Vierssen, namens drie waterbouwers voor de toekomst

Reageer op dit artikel