artikel

‘De markt voor infrastructurele werken trekt weer aan’

infra Premium

‘De markt voor infrastructurele werken trekt weer aan’

Movares verwacht dit jaar een bescheiden omzetgroei te maken. De nieuwe directievoorzitter Sander Eijgenraam verwacht te profiteren van de stabiliserende railmarkt en de aantrekkende markt voor weg-, waterbouw en energie-infrastructuur.

De markt voor infrastructurele werken trekt weer aan. Dat zegt Sander Eijgenraam (51), die deze maand aantrad als algemeen directeur van ingenieursbureau Movares uit Utrecht. Movares, dat ooit alleen railgebonden activiteiten verrichtte, heeft zich ontwikkeld tot een breder ingenieursbureau voor infrastructurele werken. Eijgenraam wil die trend voortzetten. ‘‘Wij kunnen groeien in onze nieuwe markten: water-, wegen- en energie-infrastructuur.’’ Tegelijk wil Eijgenraam ‘een belangrijke partij blijven in de ontwikkeling van spoorinfrastructuur’.

In 2014 zette Movares 133,4 miljoen euro om. De divisie Rail was goed voor bijna de helft van die omzet. Dat is net meer dan de divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra (RMI), die zich met alle niet aan het spoor gerelateerde werk bezighoudt. Het bedrijf telt 1100 werknemers.

Hoeveel omzet Movares in 2015 heeft gemaakt, is nog niet bekendgemaakt, maar Eijgenraam geeft aan dat vorig jaar in een lijn past van de gestage omzetdaling van recente jaren. Ook stelt Eijgenraam dat de divisie RMI inmiddels meer omzet maakt dan de divisie Rail. Movares heeft een winstgevend jaar achter de rug. Eijgenraam: ‘‘Het spoorse werk was wat minder dan voorgaande jaren. Dat heeft te maken met de ontwikkelingen bij opdrachtgevende partijen in die sector. Daardoor zijn er minder opdrachten op de markt gekomen.’’

Omzetgroei

De nieuwe markten zijn wel groeiende, stelt Eijgenraam, die voor dit jaar uitgaat van verdere groei in de weg- en waterbouw en stabilisatie van de railmarkt. ‘‘Ik verwacht dat er allerlei investeringen in het spoor gedaan worden.’’ Eijgenraam gaat voor Movares dit jaar uit van een omzetgroei van ‘zo’n 2 procent’.

Eijgenraam volgt Johan van den Elzen op, die vorig jaar zijn vertrek aankondigde. Zelf was Eijgenraam totdien verantwoordelijk voor de divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra. Hij is in die rol afgelopen november opgevolgd door de van Heijmans aangetrokken Frits Verhees. Onder leiding van Eijgenraam ontwikkelde Movares innovaties zoals de Waterontspanner, die het mogelijk maakt om met water verzadigde dijken te ontlasten. In de afgelopen jaren ontwikkelden de werknemers van Movares ook kennis en ervaring met het bouwen van andere niet aan het spoor gerelateerde projecten. Eijgenraam wil de markten die de divisie RMI bedient nog beter ontginnen. ‘‘We ontwerpen nu sluizen, bruggen, tunnels. Dat kunnen we dus. Daar zie ik heel veel groeikansen. In die segmenten zullen we grotere stappen zetten, met minder risico dan toen we tien jaar geleden begonnen om deze nieuwe werkzaamheden te ontwikkelen. We hebben afgelopen jaren kleinere sluizen ontworpen; nu Rijkswaterstaat grotere sluizen zal aanbesteden, staan we klaar om daaraan deel te nemen. Voor de dijkverzwaringen en dijkverbeteringsprojecten geldt hetzelfde. Door de lessen die we hebben geleerd, zijn we nu klaar voor een veel grotere omzetpotentie.’

Movares werkt bij grotere aanbestedingen veel met aannemers samen in consortia. Belangrijke samenwerkende partijen zijn Heijmans, BAM, Mobilis en Dura Vermeer.

De strategie van het bedrijf zal onder Eijgenraam niet radicaal veranderen. ‘‘Er is echt geen reden om het helemaal anders te gaan doen. Daar is het de huidige markt niet naar en bovendien heeft mijn voorganger een prima beleid gevoerd.’’

Eijgenraam verwacht dat de concurrentie op prijs met Aziatische spelers zal toenemen. ‘‘De Chinezen en Indiërs staan te trappelen om met hun engineeringcapaciteit in deze markt toe te treden. Het is belangrijk dat we ervoor zorgen toegevoegde waarde te blijven leveren.’’

Eijgenraam zet daarom in op het bevorderen van innovatie. Dat doet Movares met de eigen ‘innovatiestudio’. ‘‘Ik moedig creativiteit van onze mensen aan. Mensen kunnen hun ideeën voor nieuwe producten of diensten bij onze innovatiestudio indienen. Als we het idee haalbaar vinden, krijgen ze ruimschoots budget om er marktpotentie voor te ontwikkelen.’’ Werknemers worden gedurende een periode van drie tot zes maanden vrijgesteld om hun idee te ontwikkelen. Vorig jaar zijn er zo ruim dertig ideeën uitgewerkt.

Lagere tarieven

Eijgenraam verwacht dat de concurrentie van zelfstandige ingenieurs (zzp’ers, ofwel zelfstandigen zonder personeel) voor ingenieursbureaus zal toenemen. ‘Zzp’ers kunnen opdrachtgevers lagere tarieven bieden dan wij als bureau. Wij ervaren de concurrentie met zzp’ers vooral bij detacheringsopdrachten.’’ Een bedreiging vindt Eijgenraam de groei van het aantal zzp’ers niet. ‘‘In je eentje kun je niet deelnemen aan een aanbesteding.’’ Tegelijk werkt Movares regelmatig samen met zelfstandige ingenieurs. ‘‘Deze groep is belangrijk voor ons. Zelfstandigen die vanwege hun expertise of de omvang van hun netwerk een toegevoegde waarde bieden zijn interessant voor ons om mee samen te werken.’’

projectgegevens

Sander Eijgenraam, is sinds 1992 bij Movares werkzaam en begon zijn loopbaan dus als NS’er. ‘‘Ik heb op mijn twaalfde een modelspoorbaan van het merk Fleischmann gehad, maar ben nooit een doorgewinterde treinenman geweest.’’ Hij is opgeleid tot civieltechnicus en gespecialiseerd in de geotechnologie. Sinds 1 januari is hij directievoorzitter van Movares.

Reageer op dit artikel