artikel

Logboek van een ongeval

infra

Logboek van een ongeval
Google Maps

De puzzel ‘Alphen en het hijsongeval’ is met het vrijkomen van nieuwe documenten vorige week weer iets completer. Op basis van e-mails en notulen van bouwvergaderingen maakte Cobouw een reconstructie van een maandenlange periode die zich laat kenmerken door onzekerheid. De wens om snel te kunnen opleveren wordt constant gefrustreerd door onverwachte wendingen. Een verhaal over een onvolledig vleermuizenonderzoek, een discutabele ontheffing, een kapper die boos is op de bouwer en gesteggel over al snel gewijzigde planningen.

22 april 2014: Julianabrug op de markt
Alphen aan den Rijn brengt de aanbesteding van de Julianabrug op de markt. Ze rekent op zes, zeven inschrijvers en heeft ruim 10 miljoen euro voor de opdracht begroot. De gemeente beloont snel werken met fictieve kortingen op de inschrijfprijs.

26 juni 2014: Net op tijd
Mourik en BSB Staalbouw schrijven zich net op tijd in. Morgen om 13:00 sluit de inschrijftermijn. De bouwers beloven dat de brug zestig dagen minder lang dicht hoeft dan Alphen becijferde. De inschrijfprijs is 5,6 miljoen euro, ongeveer 4,5 miljoen euro lager dan het bedrag dat de gemeente reserveerde.

27 juni 2014: Slechts één kandidaat
Alleen Mourik en BSB Staalbouw hebben zich ingeschreven. Krap twee weken later besluit het gemeentebestuur de opdracht ondanks de matige belangstelling te gunnen.

Aanbestedingsproces

7 oktober 2014: Planning valt in water
De planning moet weer op de schop. Waarom is onduidelijk. Morgen levert Mourik een nieuwe versie aan.

17 oktober 2014: Alphen dreigt met boetes
Alphen aan den Rijn is absoluut niet blij met de nieuwe planningen. “Ze wijken fors af” van de beloftes die Mourik deed tijdens de aanbesteding. De opdrachtgever wil niet akkoord gaan. Alphen schermt met boetes van 10.000 euro per dag dat het werk langer in beslag zal nemen.

22 oktober 2014: “Veiligheid kun je niet delegeren.”
Mourik dient een veiligheidsplan (V&G-plan). Werken met zwaar materieel “vereist een stabiele opstelling” staat er in. Hijsen vanaf het water wordt als risico aangeduid. “Leg pontons goed vast aan remmingswerken”, is de aanbeveling. Bij het V&G-plan zit een bijlage. Daarin staat dat opdrachtgevers veiligheid nooit kunnen delegeren. Met andere woorden: ook bij fouten blijft de gemeente aansprakelijk.

4 november 2014: Vleermuizen en boetes
Er zijn vleermuizen aangetroffen op de bouwlocatie. Alphen wil geen ontheffing aanvragen op de Flora- en faunawet al is dat verplicht. Opdrachtgever vraagt zich verder af waarom ‘vertraging’ niet in de top 10 van risico’s staat.

1 december 2014: Kritiek op veiligheidsplan
Het V&G-plan stuit op opmerkingen van de gemeente. Beheersmaatregelen zijn “te breed en te algemeen”, vindt zij. Alphen wil verder beter geborgd hoe de aannemer toezicht houdt op risico’s. “Dagelijks? Wekelijks? Maandelijks? Een externe partij misschien?” De aannemers passen het veiligheidsplan aan, maar benadrukt niet te kunnen “spreken voor een externe partij.”

2 december 2014: Vleermuis heeft ‘pech gehad’
De vleermuizen zitten de opdrachtgever toch niet lekker. Er is onderzoek uitgevoerd, maar voor een ontheffing is meer informatie nodig. Alleen in de zomer kan die worden vergaard. Uitstel en vertraging is echter “onacceptabel” voor de opdrachtgever.

8 december 2014: Gemeente toetst veiligheidsplan globaal
De gemeente mailt Mourik dat zij het aangepaste veiligheidsplan 2.0 heeft ontvangen. “OG (opdrachtgever, red) zal dit plan globaal toetsen.”

13 januari 2015: Zwaarder brugdek nodig
Mourik vraagt ontheffing aan in verband met de aangetroffen vleermuizen. Volgens de gemeente kan dat niet zonder aanvullend onderzoek. De ecoloog van Mourik denkt daar anders over. Verder blijkt er een zwaardere brugval nodig. Alphen is “allerminst gelukkig” dat zij niet kan meedenken over nieuwe eisen.

10 februari 2015: “Veiligheidsplan voldoet”
Alphen heeft op 18 februari overleg met het ministerie over het vleermuizenprobleem. De inzet van dat gesprek is onduidelijk. Mourik vraagt of Alphen als toezichthouder “de werkplannen” nog gaat beoordelen. “Een interne KAM-specialist” zal dat doen. De definitieve planning moet nog naar de opdrachtgever.

10 maart 2015: Nieuwe vertraging dreigt
Het vleermuizenprobleem is opgelost. De ontheffing is verleend. Hoe is onduidelijk. De definitieve planning is binnen, maar die dreigt opnieuw in de soep te lopen, omdat een aantal technische controles nog niet is uitgevoerd.

Knappe Kappers in Alphen

7 april 2015: Kapper “not amused”
Mourik krijgt een mailtje van de Knappe Kappers. De knipspecialist is “not amused” over de langere uitvoeringstermijn. Discussie is er ook over transporten met betrekking tot exceptionele vaart. Dat kan tot “vertraging” leiden.

10 juni 2015: Hijsplan niet getoetst
Langzaam wordt duidelijk hoe BSB Staalbouw de klus op het water zal uitvoeren. Het hijsplan is ter informatie ingediend bij de gemeente.

24 juli 2015: Hijsplan definitief
Het hijsplan van BSB Staalbouw met hijstekeningen en kraanopstellingen is niet getoetst, wel akkoord bevonden en ondertekend. Over een paar dagen kan de operatie met twee kranen, twee pontons in de binnenstart van start gaan.

Nog veel onduidelijk, onderzoek gaat door

29 juli 2015: Vertraging door harde wind
Vandaag moet de nieuwe brug “neer” zijn. Harde wind gooit roet in het eten, de planning moet worden bijgesteld.

3 augustus 2015: Papieren veiligheid.
Alle lichten staan op groen, maar toch gaat het mis. Twee omvallende kranen richten een enorme ravage aan in de binnenstad van Alphen.

5 november 2015: Nog veel onduidelijk
Het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar het ongeval is in volle gang. Alphen stelde kort na het ongeval de bouwers aansprakelijk. Ondernemers gaan de gemeente aansprakelijk stellen.

Deze tijdslijn is gebaseerd op de stukken die de gemeente Alphen aan den Rijn heeft vrijgegeven naar aanleiding van een door media opgestarte Wob-procedure (Wet openbaarheid van bestuur). Ondanks het vrijgeven van ruim honderd stukken zijn er nog veel zaken onduidelijk.

Reageer op dit artikel