artikel

Energiereductie op de goede weg

infra Premium

Energiereductie op de goede weg

De provincie Zuid-Holland koos voor haar energiereductieproject wegen uit die op korte termijn aan de beurt zijn voor groot onderhoud. Levert de ‘energieproeftuin’ bij de N470 en de N211 gunstige resultaten op, dan wordt hij later uitgerold bij de aanpak van andere wegen.

Royal HaskoningDHV heeft bij de aanvang van het project ‘De N470/N211 geeft energie’ een 0-meting uitgevoerd. Daaruit blijkt – niet onverwacht – dat het verkeer zorgt voor het leeuwendeel van het energieverbruik en CO2-uitstoot op de provinciale wegen (4,8 MTon CO 2per jaar). In de weg zelf zijn vooral de gebruikte materialen bepalend. 90 procent van carbonfootprint valt te herleiden naar beton, asfalt en staal in het wegdek. De grootste winst valt dus te halen bij gebruik van andere typen deklagen en verlenging van de levensduur. Eén keer minder vervanging van een deklaag scheelt een slok op een borrel. Het vergt een andere manier van aanbesteden, maar ook een mentaliteitsverandering, constateert wegbeheerder Mirza Milosevic (provincie Zuid-Holland). “Bij aanbestedingen zijn nu verkeersdoorstroming, veiligheid en onderhoud van groen de grootste aandachtspunten. Het is tijd dat we energieverbruik in dat standaardrijtje opnemen.”

De doormeting van het complete provinciale wegennet door Royal HaskoningDHV maakt duidelijk dat de provincie Zuid-Holland het de laatste jaren zo slecht nog niet heeft gedaan. Dimmen van de straatverlichting zorgde voor 15 procent minder elektriciteitsverbruik, terwijl LED-lampen de verkeerslichtinstallaties veel zuiniger maakten. Gecombineerd met het gebruik van groene stroom resulteerde het op dit punt in vermindering van de CO2-uitstoot met 90 procent.

Dat kan nog beter. Softwareaanpassingen en sensortechniek moeten er straks voor zorgen dat verkeerslichten en straatlantaarns direct reageren op de verkeersdruk. Op materiaalgebied is ook vooruitgang geboekt, constateert HaskoningDHV. Milieuvriendelijker productiemethodes van de industrie zorgden in de afgelopen twee decennia voor een 35 tot 40 procent kleinere carbonfootprint.

Opmerkelijk genoeg heeft bermbeheer – maaien – een relatief groot aandeel in het energieverbruik en de uitstoot van wegen: liefst 7 procent. De provincie heeft de Haagse Hogeschool ingeschakeld om te zoeken naar duurzame alternatieven voor (diesel)maaiers. De Hogeschool bekijkt onder meer de ontwikkeling van maairobots. Met bedrijvenkring Schieoevers (126 ondernemers) onderzoekt de provincie plaatsing van zonnepanelen in bermen, maar ook alternatieven voor het huidige onderhoud.

Brandstofcel

De vraag hoe bermonderhoud in de toekomst moet, speelt ook een rol bij de proef met stroomopwekkende planten. Onzeker is of maaimachines zonder probleem over de buizen kunnen die op 5 tot 10 centimeter diepte in het proefveld komen te liggen. Stoppen met het energieverslindende maaien is mogelijk eenvoudiger te verkopen als het een doel dient: stroomopwekking.

De buisdelen die binnenkort in de proefstrook bij Pijnacker worden geplaatst, bevatten onmisbare onderdelen van de alternatieve brandstofcel van Plant-E. Planten produceren via fotosynthese organische stoffen, waarvan ze een fors deel weer via de wortels uitscheiden. Wanneer natuurlijke micro-organismen uitgescheiden glucose opnemen, produceren zij een proton H+ en een elektron E-. Het proton kan door het scheidingsmateriaal waarvan de buis is gemaakt naar de kathode, maar het elektron niet. Dat gaat vanuit de anode door een lampje naar de kathode om zich te herenigen met het proton H+ en zuurstof tot H2O (water).

De hoeveelheid geproduceerde energie van 1 Watt per meter buis is ten opzichte van zonnepanelen bescheiden. “Klopt, maar je kunt niet elk weiland volleggen met zonnepanelen”, zegt Nanda Schrama (Plant-e). “Wij gebruiken de natuur en die is overal.” Voordeel is ook dat de productie ’s nachts gewoon doorgaat. Schade is er niet, want de opgevangen energie is ‘afvalenergie’ uit de natuur.

De grootschalige proef is voor Plant-e van groot belang, omdat het bedrijf met de testresultaten de opbrengst per vierkante meter begroeiing hoopt te optimaliseren. Na aanleg doet de provincie in april 2016 een eerste evaluatie.

Reageer op dit artikel