artikel

Grontmij ontwerpt energieweg N211

infra Premium

Grontmij ontwerpt energieweg N211

De N211 tussen Den Haag en Poeldijk in het Westland wordt een energieopwekkende weg. Grontmij heeft van de provincie Zuid-Holland de opdracht gekregen het ontwerp te maken voor deze ‘proeftuin voor innovaties’.

Het ingenieursbureau werkt daarbij nauw samen met zowel de provincie en kennisinstituten als omwonenden en het bedrijfsleven. De weg zal behalve energie opwekken ook nog een besparing opleveren wat betreft het onderhoud.

De N211 tussen Den Haag en Poeldijk – onderdeel van de verbinding tussen de A4 bij Wateringse Veld en Hoek van Holland – moet in 2017 geheel vernieuwd worden in het kader van het groot onderhoud. Grontmij zal kijken naar de fundering en het wegdek zelf. Ook is vervanging aan de orde van de naastliggende damwand. De noodzaak tot groot onderhoud wordt aangegrepen om maatregelen te treffen die energie opwekken en besparingen opleveren bij het toekomstig onderhoud.

De drukke Nieuweweg N211 is samen met de N470 uitgekozen als proeftuin voor innovaties op het gebied van de energietransitie. De beide wegen bieden goede kansen om te veranderen in verkeersverbindingen die energie besparen en opwekken. De provincie Zuid-Holland verwacht dat minder vaak onderhoud nodig zal zijn, hetgeen een besparing oplevert.

Overleg

In brede kring heeft afgelopen maanden overleg plaats gevonden met instituten, het bedrijfsleven en omwonenden om diverse energievriendelijke oplossingen tegen het licht te houden. Aan Grontmij de taak om uit de vele varianten een realiseerbaar plan te smeden waarin innovaties en groot onderhoud elkaar vinden.

Het ingenieursbureau neemt de taak op zich om de aanbesteding voor te bereiden en een oogje in het zeil te houden bij de uitvoering van de plannen. Eveneens begeleidt Grontmij de omgang met kabels en leidingen.

De planning geeft aan dat het tweede en derde kwartaal van dit jaar gebruikt worden om de huidige weg in kaart te brengen, de samenwerking met de omgeving vorm te geven en de kansen op energietransitie te toetsen op haalbaarheid. Eind dit jaar volgt het maken van het schetsontwerp. Medio 2016 wordt het project aanbesteed. De aannemer kan in het derde kwartaal van 2017 aan de slag met de energieweg.

Reageer op dit artikel