artikel

‘Green Deals kunnen 
innovatie uitlokken’

infra

‘Green Deals kunnen 
innovatie uitlokken’

Green Deals zijn perfecte instrumenten om tot innovatie te komen. Dat vindt dijkgraaf Tanja Klip van waterschap Vallei en Veluwe. Met name in de waterketen zijn de vraagstukken complex. Ze zijn zowel technisch als jurdisch en bestuurlijk van aard. Daarom moet er vanuit verschillende disciplines naar gekeken worden, stelt Klip.

“Leveranciers moeten innoveren en gemeenten moeten in hun langetermijnvisie de ondergrondse infrastructuur meenemen. Daarbij ligt er een ook een taak voor de rijksoverheid. Zij moet de wet- en regelgeving zo aanpassen dat innoveren wordt uitgelokt”, aldus Klip.

Onder andere moet het Rijk in regelgeving opnemen welk doel moet worden bereikt. Voorschrijven hoe dat moet gebeuren, remt alleen maar de innovatie en moet dus achterwege blijven, vindt de dijkgraaf.

In Green Deals kun je daarmee naar hartelust experimenteren. Daarbij kan meer juridische ruimte worden gecreëerd, met als doel de volgende stap naar circulaire economie.

Reageer op dit artikel