artikel

Verkeersmaatregelen

infra

Stelt u zich eens voor. Een smalle weg waar aan een vluchtheuvel gewerkt moet worden. Ruimte voor een afzetting waarlangs het verkeer kan rijden is er niet.

Afsluiten is de enige, veilige optie. Dat heeft de aannemer steeds gezegd. Maar dat mag niet van de opdrachtgever. Want die wil geen omleiding. Uiteindelijk kiest de aannemer dan maar voor verkeersregelaars. Maar die lossen niet alles op. Een inspecteur SZW ziet het en duizenden euro’s boete zijn het gevolg. Alles beter dan letsel, dat wel, maar de aannemer is de klos. En het werk wordt stilgelegd.

Dit voorval werd vorige week aan mij voorgelegd. Een illustratie van het feit dat meer dan de helft van alle verkeersplannen bij aanbestedingen niet in orde is. En dat terwijl de regels zo duidelijk zijn. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor doorstroming en veiligheid. Maar in 60 procent van de gevallen wordt die verantwoordelijkheid schaamteloos afgeschoven. Richting aannemer. En regelmatig met een onmogelijke opdracht, zoals hierboven beschreven. Als de doorstroming maar niet in het geding komt, zo is de gedachte. Want burgers hebben een hekel aan vertragingen en omleidingen. Dan gaan ze klagen. En de wethouder heeft een hekel aan klagende burgers. Dat kan hem zijn positie kosten. En de ambtenaar heeft op zijn beurt weer de pest aan een boze wethouder. Om dezelfde reden.

Tot er opnieuw een dode valt. En dan is de wereld te klein. Terecht overigens. Maar wij gaan niet zitten wachten tot het weer zover is. Dankzij Aanbestedingsinstituut weten we inmiddels aardig waar het vaak misgaat. En we hebben goede contacten bij de Inspectie SZW. Eens zien wat zij van de handelwijze van de opdrachtgever vindt.

Joost Fijneman, hoofd Bouwend Nederland Advies

Reageer op dit artikel