artikel

Waterschappen jagen innovaties aan

infra

Waterschappen jagen innovaties aan

Waterschappen juichen innovaties vanuit het bedrijfsleven toe. Aanbestedingsprocedures worden ingericht om ondernemers te prikkelen tot vernieuwingen te komen. Soms benaderen bedrijven zelf een waterschap met noviteiten. Carla Moonen, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta, heeft er goede ervaringen mee.

Carla Moonen wil zich er niet op laten voorstaan, maar kan er tegelijkertijd niet onder uit: waar het gaat om innovaties is Waterschap Brabantse Delta een van de koplopers in Nederland. Ze voegt eraan toe dat het bestuurslichaam uiterst gunstig is gelegen. De Green Chemistry Campus van Bergen op Zoom met zijn vernieuwende ondernemers is binnen autobereik, evenals de universiteiten van Antwerpen en Gent. “We zitten in een innovatieve regio en daarvan maken we optimaal gebruik”, zegt Moonen. Als voorbeeld noemt ze het UNAS-project. Dit is een duurzame biologische waterzuivering die momenteel wordt gebouwd bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Breda. Daarbij wordt gebruik gemaakt van intelligente procesbesturing. Hierdoor kan het zuiveringsproces zo worden uitgevoerd dat het zowel energie- als kostenefficiënt is. De nieuwe technologie maakt het bovendien mogelijk om de maximale hoeveelheid energie oftewel biogas uit afvalwater te halen.

“We werden hiervoor benaderd door de bedrijven Colsen en SieTec. Zij hadden samen met de universiteit van Gent een plan ontwikkeld voor een ultramoderne methode om rioolwater te zuiveren en vroegen ons of wij wilden meewerken aan het testen ervan.” Het waterschap greep zijn kans en stemde in met een pilotproject. “Daar hebben alle betrokken partijen dus voordeel van”, zegt Moonen. “Het bedrijf heeft de mogelijkheid een methode uit te testen die ze straks wereldwijd kunnen vermarkten en wij hebben een hypermoderne zuiveringsinstallatie binnen onze grenzen gehaald om rioolwater schoon te maken. Een innovatie die straks ook door andere waterschappen kan worden toegepast. Voor zulke vernieuwende ideeën staan we altijd open.”

Lang niet alle innovaties krijgen waterschappen zo op een presenteerblaadje aangereikt. Daarom voeren de organisaties een actief beleid om vernieuwing te stimuleren. Geregeld zoeken ze actief naar bedrijven die willen meewerken aan een pilot. “In het verleden stelden de verschillende waterschappen hun eigen prioriteiten. Tegenwoordig werken we met frontrunners. Dat zijn koplopers op een bepaald gebied, bijvoorbeeld dijkversterkingen of het zuiveren van rioolwater. Deze waterschappen nemen het voortouw bij nieuwe ontwikkelingen binnen hun aandachtsveld en de andere waterschappen leren daarvan.”

Functionele eisen

Het bedrijfsleven krijgt ook met die manier van werken te maken. Bij aanbestedingen worden bijvoorbeeld vernieuwende doelstellingen genoemd waaraan moet worden voldaan.

“Wij sturen dan niet op techniek maar op functionele eisen. Bijvoorbeeld dat een opdracht zo wordt uitgevoerd dat een energiereductie van 30 procent wordt bereikt. De vorm waarin zo’n innovatie wordt gegoten, laten we dan in zijn geheel over aan het bedrijfsleven. De huidige aanbestedingsprocedures lenen zich goed voor die aanpak.”

Los van de aanbestedingen is het onderhouden van een netwerk een belangrijke opgave. “Binnen de netwerken treffen we elkaar en blijven we op de hoogte van de ontwikkelingen. Het is een prima manier om te komen tot samenwerkingsverbanden. Daarnaast kunnen we zo onze positie als koploper binnen de waterschapswereld verder versterken.”

Reageer op dit artikel