artikel

Met Twitter actuele kaart overstroming

infra Premium

Met Twitter actuele kaart overstroming

Door Twitterberichten te analyseren en te combineren met overstromingsmodellen, kan een actueel beeld van overstromingen worden gekregen. In Jakarta loopt inmiddels een praktijkproef.

Jakarta geldt als de Twitterhoofdstad van de wereld. De inwoners van de Indonesische hoofdstad zijn verantwoordelijk voor 2 procent van het wereldwijde Twittervolume. Tijdens overstromingen in februari van dit jaar werden er tijdens het hoogtepunt bijna negenhonderd tweets per minuut verstuurd die betrekking hadden over de wateroverlast. Veel van deze berichten bevatten informatie over waterhoogte en locatie, hoewel er gerede twijfels zijn bij de betrouwbaarheid van deze ruwe schattingen.

Persoonlijke data

Als rampenorganisaties gebruik willen maken van deze waarnemingen moeten de gegevens worden gefilterd en verrijkt en omgezet tot eenvoudig te interpreteren overstromingskaarten. Twee Nederlandse organisaties, Deltares en Floodtags hebben met dat doel de handen ineengeslagen. Deltares zet zijn kennis in van overstromingsmodellen; Floodtags brengt expertise in op het gebied van sociale media in combinatie met gegevensanalyse of data mining. Gezamenlijk hopen ze zo actuelere kaarten te kunnen samenstellen. Tot nu toe komen die meestal achteraf tot stand op basis van satellietbeelden, luchtfoto’s, waarnemingen ter plaatse, stromingsmodellen en sporen die achterblijven als het water is gezakt.

Het slim benutten van Twitter-informatie kan volgens Dirk Eilander van Deltares bestuurders helpen goed overzicht te krijgen van wat er werkelijk gebeurt zodat zij effectievere beslissingen kunnen nemen bij wateroverlast. Tijdens een congres van geowetenschappers dinsdag in Wenen werd het initiatief enthousiast onthaald.

Reageer op dit artikel