artikel

Blijdorp wordt proeftuin voor waterinnovaties

infra

Blijdorp wordt proeftuin voor waterinnovaties

De waterkwaliteit van vijvers en sloten in diergaarde Blijdorp moet nodig worden verbeterd. Deltares, waterschap, universiteiten, hogescholen en jonge startupbedrijven slaan de handen ineen om van de dierentuin een proeftuin voor innovatieve watertechnieken te maken.

De waterpartijen in Blijdorp moeten zorgen voor een natuurlijke barrière tussen mens en dier. Heel natuurlijk is dat in de praktijk niet, want de waterkwaliteit is bedroevend. Het water dat vanuit de stadssingels de diergaarde binnenstroomt is al troebel. Tijdens de tocht langs de dierenverblijven wordt dat alleen maar erger. Vooral de flamingo’s poepen onbekommerd in het water geeft directeur Marc Damen van Blijdorp toe. “Daar doe je niks aan. Zij trekken bovendien aalscholvers, reigers en andere vogels aan die ook een flinke duit in het zakje doen.” Ontlasting van de meeste andere dieren komt niet in het water terecht, maar wordt door de verzorgers weggeschept. Maar waar de urine heen gaat blijft gissen. Daarvan zal ongetwijfeld het nodige via de bodem in het grondwater en het oppervlaktewater terechtkomen. Dat is één van de grote onbekenden in het complexe watersysteem van Blijdorp.

Dat moest anders kunnen vonden twee politieke fracties binnen het hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard. Ze begonnen Damen te bestoken met plannen, maar die hield aanvankelijk de boot af. “Als directeur wil je met de beperkte hoeveelheid geld die je hebt in eerste instantie dierverblijven verbeteren, horecapunten verfraaien of nieuwe dieren aankopen. Daar kun je ook makkelijker fondsen voor werven dan zoiets abstracts als water”. Maar toen Deltares, de TU Delft, de Hogeschool van Rotterdam en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie aanhaakten, begon het voor Damen ook te leven.

Tjitte Nauta van Deltares voerde afgelopen maanden met studenten een verkennend onderzoek uit naar het watersysteem van Blijdorp. Er zijn slibmonsters genomen van de bodem, stroomsnelheden bepaald en pompdebieten gemeten. Daarmee werd het hydraulisch model Sobek gevoed. Een eerste analyse leerde dat de verblijftijd van het water heel lang is. In de hoofdvijver wordt het water slechts eens in de twintig dagen ververst. “Daarom gaan we eerst meer meten om het model beter te voeden. Binnenkort gaat een sonarbootje door de waterpartijen varen om de dikte van de sliblaag nauwkeurig te bepalen.”

Baggeren moet sowieso snel gebeuren en dat is al lastig genoeg. De buitenring kan nog wel met een kraan worden leeggeschept, zonder veel hinder voor publiek of dieren, maar voor de andere watergangen ligt het moeiijker. Daarna is de wens helofytenfilters aan te brengen, drijvend groen, maar ook innovatievere toepassingen als een nutriëntenstuw of mudtrap.

Als alles eenmaal goed in beeld is sluit Nauta ook niet uit dat er gestudeerd zal worden op het afkoppelen van het stadswater. Maar dan moet er voldoende regenwater kunnen worden vastgehouden in bassins of waterpartijen. Het rioolstelsel is al deels gescheiden, maar nog niet volledig. Damen: “We staan aan het begin van een lange zoektocht. Wij bieden een podium om innovaties aan een breed publiek te tonen, wat het hopelijk aantrekkelijk maakt voor bedrijven om mee te doen. Want behalve geld voor het reguliere baggerwerk zijn er nog geen fondsen beschikbaar. Daar ligt nog een schone taak voor de waterschapspolitici.”

Hollandse sloot

Omdat het water nu zo troebel is kunnen algen niet tot bloei komen in de waterpartijen in Blijdorp. Maar het evenwicht is delicaat en als je het water zuivert maar de aanvoer van nutriënten vanuit het bodemslib niet blokkeert, heb je volgens Tjitte Nauta van Deltares zo een algensoep. “Het zal een kwestie van veel uitproberen zijn om het juiste evenwicht te vinden zodat de waterpartijen het karakter krijgen van een oude Hollandse sloot, inclusief de bewoners die daarbij horen, zoalsde snoek.”

Reageer op dit artikel