artikel

Wie wint de Cobouw Publieksprijs?

infra Premium

De organisatie van de InfraTech Innovatieprijs heeft dit jaar ruim veertig inzendingen ontvangen. Een aantal inzendingen is door een vakjury genomineerd, maar jij kunt zelf bepalen wie de Cobouw Publieksprijs gaat winnen!

Mail je favoriete innovatie aan cobouwpublieksprijs@gmail.com. Onder iedere innovatie staat een korte toelichting. Een uitgebreide toelichting en eventuele afbeeldingen zijn te lezen en te bekijken door op de linkjes te klikken. Insturen kan tot 20 januari. De prijsuitreiking vindt plaats op 21 januari, de tweede dag van vakbeurs InfraTech.

1. De RONA®Zelf Reinigende Berm van Altena Infra-materialen

De RONA®Zelf Reinigende Berm is een waterreinigende bermverharding. Dit product verbetert de weg op meerder manieren: op het gebied van kwantitatief en kwalitatief waterbeheer en qua verkeersveiligheid. De RONA®Zelf Reinigende Berm is een zeer open bermverharding gecombineerd met een nieuwe minerale filterconstructie. Deze filterconstructie reinigt gedurende een periode van 40 jaar vervuild hemelwater tot onder de grenswaarden die gehanteerd worden voor het infiltreren van water in kwetsbare gebieden. De verontreinigingen – zware metalen, nutriënten, olie en PAK’s – worden door het systeem geadsorbeerd, waarna het gezuiverde water wordt afgestaan aan de beschermde ondergrond.

2. De Bike Road van Arcadis

De Bike Road van Arcadis is een innovatief fietspad waarin en waarlangs allerlei innovatieve toepassingen zijn gebruikt. Het gaat onder andere om de volgende innovatieve toepassingen: reflecterende middelen zoals de reflexstone® van Kijlstra Bestrating (een gepatenteerde steen die licht reflecteert en daardoor optimaal gebruikmaakt van elke lichtbron), piezo pads (drukplaten die stroom opwekken) en/of waarschuwingsteksten die met behulp van thermochromatische verf zichtbaar worden onder invloed van de buitentemperatuur. Verder staan naast de Bike Road van Arcadis streetblades, lantaarnpalen die niet alleen dienen voor verlichting maar waarin ook een energieopwekkend roterend blad is verwerkt. Alle mogelijke innovatieve toepassingen die geïntegreerd kunnen worden in de Bike Road zijn zichtbaar in deze afbeelding.

3. Lzp Mobiele Digitale Afvalstroomregistratie van Arcadis

Bedrijven die werken op bouwlocaties hebben de plicht ervoor te zorgen dat afvalstromen op juiste wijze worden afgevoerd. Dit is in Nederland georganiseerd met begeleidingsbrieven. De uitgifte en controle van begeleidingsbrieven wordt door Arcadis met de Lzp Mobiele Digitale Afvalstroomregistratie, digitaal gefaciliteerd. Lzp staat voor ‘Logistiek zonder Papier’. Concreet gaat het om een mobiele bonnentekenzuil, uitgevoerd met een zonnepaneel en door de accucapaciteit 24/7 beschikbaar zonder stroompunt.

4. Traversis van Arcadis

Traversis is een concept waarbij de straat primair wordt ingericht op fietsverkeer in plaats van op autoverkeer. Daarbij wordt het fietsnetwerk licht verhoogd aangelegd om het gevoel van veiligheid voor de fietser te vergroten en wordt onder de Traversis ruimte gecreëerd voor fietsenstallingen dichtbij huis. Doel van deze inrichting is het bevorderen van het gebruik van de fiets in plaats van de auto. Aan de andere zijde van de Traversis is gedacht aan ruimte voor de auto (in de vorm van een ‘halve’ carport).

5. GraviLyn® van het Asfalt Kennis Centrum

In opdracht van Versluys en Zoon heeft het Asfalt Kennis Centrum een halfverhardingsmateriaal ontwikkeld met uitsluitend natuurlijke materialen: GraviLyn®. Het halfverhardingsmateriaal is toepasbaar voor wandel- en fietspaden waarin uitsluitend gebruik wordt gemaakt van natuurlijke materialen. Het mengsel van GraviLyn® bestaat uit het goudgele mineraal “Gravier d’Or” gebonden met Biobased LynPave-olie.

6. RubberPave® van het Asfalt Kennis Centrum

In samenwerking met Versluys en Zoon heeft het Asfalt Kennis Centrum RubberPave® ontwikkeld, ultrastil asfalt op basis van gerecyclede rubber van autobanden, mineraal en bitumen. Vanaf 2012 zijn proefvakken aangelegd op 50, 60 en 80 kilometerwegen. Door mengseloptimalisatie en aanvullend onderzoek is met een RubberPave®-wegdek een geluidsreductie van 10 decibel bereikbaar in combinatie met een aanzienlijke levensduurverlenging ten opzichte van de huidige generatie “stille” wegdekken.

7. Asphaltron van Asphaltron

De Asphaltron is bestemd voor snelle wegreparaties. Het apparaat werkt volledig elektrisch, is fluisterstil en verrijdbaar. Hoog frequente energie penetreert het asfalt. Zo smelten scheuren aan elkaar vast en hoeven bulten niet te worden gefreesd.

8. Cantilever Bridge© van BAM

De Cantilever Bridge© (CLB©) van BAM is een volledig zelfstandig en zelfvoortbewegend werkplatform. De CLB© voert de volgende activiteiten uit: het heien van palen, het plaatsen van betonnen balken op de palen en daar bovenop de T-liggers die de weg vormen. Na het intrekken van de tijdelijke steunpoten rolt de CLB© over de dwarsbalken 24 meter naar voren en laat zijn steunpoten weer zakken. Zo ontstaat een tijdelijke werkbrug. Een voordeel van het gebruik van de CLB© is dat alle bouwactiviteiten geconcentreerd op één plek plaatsvinden. De Cantilever Bridge© is al voor de derde keer toegepast in grote projecten. De innovatie maakt het werken in ondiepe wateren mogelijk en is ook geschikt voor omgevingsgevoelige gebieden.

9. LE2AP van BAM

LE2AP is een Europees demonstratieproject dat in 2017 moet leiden tot de aanleg van een kilometer lang proefvak met een asfaltdeklaag dat voor minimaal 80 procent bestaat uit gerecycled asfalt. Het is de bedoeling dat het proefvak een geluidreductie oplevert van minimaal 7 dB(A) en bestaat uit asfalt dat is geproduceerd bij 80 graden Celsius. Omdat LE2AP nog in de ontwikkelingsfase zit, behoort deze tot de categorie ‘Geplande innovatie’ van de InfraTech Innovatieprijs. BAM beschikt over een eigen innovatiecentrum en wegenlaboratorium waar wegbouwkundigen en asfalttechnologen samen werken aan de 3D-weg (een concept dat is ontstaan vanuit de visie van BAM Wegen dat focust op drie punten: Decibellen (reductie van verkeersgeluid), Duurzaamheid (met respect omgaan met de omgeving) en Doorstroming (hinder van verkeer beperken)). LE2AP vormt een belangrijke stap op weg naar de 3D-weg.

10. Rollsign van BTC Infra & Bedrijfswageninrichting

De Rollsign is een innovatief actieraam dat voordelen biedt ten opzichte van een traditionele actieraam. Het traditionele actieraam is bijna altijd vastgemonteerd op een auto of aanhangwagen waardoor het afbreuk doet aan de functionaliteit van het voertuig wanneer het actieraam niet gebruikt wordt. De Rollsign lost dit probleem op doordat het met een druk op de knop te openen is of te sluiten. De bestuurder kan daarbij in zijn of haar voertuig blijven en wordt zo niet blootgesteld aan onveilige situaties op de weg. Een ander voordeel van de Rollsign is dat dit actieraam in gesloten toestand door slechts één persoon is uit te wisselen tussen verschillende voertuigen.

11. Geplande innovatie van de KLEISER® van ByTheWay BV

Door slijtage van het wegdek, autobanden, het loslaten van vuil van voertuigen en plantengroei worden bermen hoger. Dit maakt het noodzakelijk om bermen van tijd tot tijd te verlagen om de afvoer van water te borgen. De belemmering van de waterafvoer vindt echter ook onder de vangrail plaats. Daar is het materiaal tot nu toe moeilijk te verwijderen. De KLEISER® vergemakkelijkt dit doordat het apparaat de grond met rubber losmaakt en deze verplaatst. Het risico op beschadigingen van vangrail of wegdek neemt daarmee af. De KLEISER® is uitgevoerd met een rupsband omdat daarmee ook het materiaal achter de palen van de vangrail voldoende kan worden weggehaald. Op dit moment werkt ByTheWay BV aan een modificatie waarmee het mogelijk moet zijn om om de palen van de vangrail heen te werken.

12. Revolutie Bermherstel van ByTheWay BV

Een innovatieve methode van bermherstel waarvoor een speciale machine is ontwikkeld: de KLEISER®. Daarbij wordt een trekkerband als kopfrees voor de berm gebruikt. Het hogere deel van de berm, tussen 0,5 en 1 m van de rand van de weg wordt losgefreesd en direct in het gat langs de rand van de weg geschoven. Daarna wordt de berm afgevlakt en verdicht door er met de wielen van de kraan overheen te rijden. De innovatieve methode van bermherstel is voor het eerst toegepast in opdracht van gemeente De Wolden (Dr). Inmiddels is de innovatie bij circa vijftien wegbeheerders van Noord Groningen tot Utrecht toegepast.

13. Taludloze lichtgewicht A4all-trambaan van Consortium A4all (Heijmans, VolkerWessels en Boskalis)

Consortium A4all heeft de nieuwe, taludloze, lichtgewicht trambaan aangelegd over de zes meter hoge landtunnel van de A4 tussen Vlaardingen en Schiedam. Volgens A4all is de manier waarop de trambaan is gerealiseerd een primeur voor Nederland. De (gecombineerde) lichtgewicht trambaan(-/weg)ophoging is gerealiseerd door het toepassen van taludloos gestapelde EPS-blokken (Expanded PolyStyrene, ofwel ‘piepschuim’) met verticale zijkanten. In totaal werd 22.000 m3 EPS ingebouwd. Het vervaardigen van een ophoging met EPS-blokken met verticale zijkanten, biedt onder meer de volgende extra voordelen: tot 33 procent lagere bouwkosten, een kortere bouwtijd door het gebruik van minder ophoogmateriaal en het ontbreken van belasting op de ondergrondse infrastructuur direct langs het tracé.

14. Informatie over de opbouw van de weg verkregen door middel van sensortechnologie en kennis van de wegenbouw van De Wegenscanners BV

In het bedrijf De Wegenscanners BV komt kennis van sensortechnologie en kennis van wegenbouw samen. Hierdoor is een dienst ontstaan waarbij met nieuwe technieken de opbouw van de weg in beeld wordt gebracht. Een gammaspectrometer meet de samenstelling van de weg; een grondradar brengt de constructieve opbouw van de weg in kaart. Beide systemen zijn op een wagen gemonteerd die op normale rijsnelheid op de weg in kwestie rijdt om de metingen te verrichten. Voordeel van deze werkwijze is dat er zo min mogelijk overlast voor het normale verkeer ontstaat en dat precies duidelijk wordt waar schades in het asfalt en/of kabels en leidingen zitten.

15. Drainbrick van Drainvast bv

Plassen bij een verkeersdrempel, onderaan een helling of door soorvorming in het straatwerk, het is een bekend verschijsel. Wanneer het herstraten pas over enkele jaren gepland staat, kan de Drainbrick een goedkope oplossing zijn voor de lokale wateroverlast. De Drainbrick is een put op steenformaat. Voor het plaatsen van de Drainbrick is geen hak – en breekwerk nodig. Het volstaat om op de gewenste plek een steen uit de bestrating te halen en te vervangen door een Drainbrick waardoor het water in de ondergrond wegzakt. Is er geen waterbufferende fundering aanwezig? Dan kan een boorgat gevuld met grind of split zorgen voor de afvoer van het water.

16. ’s Werelds grootste composiet sluisdeuren van FiberCore Europe

De nieuwe sluis III in het Wilhelminakanaal in Tilburg krijgt medio 2015 de grootste sluisdeuren van vezelversterkte kunststof (composiet) ter wereld. Vezelversterkte kunststof is een licht materiaal wat het makkelijker en goedkoper maakt om de sluisdeuren te plaatsen. Het toepassen van composiet sluisdeuren is een gezamenlijk initiatief van provincie Noord-Brabant, bouwcombinatie Heijmans-Boskalis en Rijkswaterstaat. De sluisdeuren van vezelversterkte kunststof voor sluis III in Tilburg zijn ontwikkeld door het Nederlandse bedrijf FiberCore Europe.

17. Vervanging hardhouten bruggen door bruggen van vezelversterkt kunststof (composiet) en (ultra) hoge sterkte beton door de Gemeente Rotterdam

Bij het vervangen van tot nu toe 150 hardhouten bruggen door bruggen van vezelversterkt kunststof en hoge sterkte beton in Rotterdam werkte de gemeente Rotterdam seriematig. Dat hield in dat kostenefficiëntie werd nagestreefd door de nieuwe bruggen modulair te ontwerpen. Daarbij werden de oude bruggen vervangen in minder dan drie dagen in plaats van de traditionele acht dagen. Bij het plaatsen van de bruggen was weinig tot geen heiwerk nodig, kwamen weinig tot geen omleidingen voor en slechts één keer zwaar transport vanwege het lichte gewicht van de nieuwe bruggen. Dit leverde aanzienlijke kostenbesparingen op.

18. De Greenstopper® van Hollarts Kunststoftechniek BV in samenwerking met de firma Bordbusters

De Greenstopper® is een kunststof manchet met een diameter van 90 cm en een dikte van 3 mm. De Greenstopper® bestaat uit twee delen die aan elkaar te koppelen zijn. Door middel van de manchet, die is in te korten, is de Greenstopper® om alle obstakels in de wegberm heen te leggen zoals lichtmasten, verkeersborden, hectometerpaaltjes en bermplankjes. Zo biedt het product de obstakels bescherming wanneer er bermbeheer plaatsvindt. Bovendien is een tweede maaigang gedurende het bermonderhoud niet meer nodig, omdat vlak om de obstakels (waar de machinale maaier niet bij kan) geen gras meer groeit. Voordeel van het gebruik van de Greenstopper® is daarmee ook dat het bermbeheer sneller en goedkoper kan plaatsvinden.

19. De Brainjoint van Heijmans 

De meeste voegen zijn voegen met harde randen met daartussen een rubberprofiel. Deze veroorzaken bij het overrijden geluidsoverlast. De Brainjoint biedt een stil, naadloos alternatief voor de harde of bitumineuze voegovergang. Toepassing van de Brainjoint levert tijdwinst op in de aanlegfase door integratie met de asfaltverwerking.

20. Kousrelining van Heijmans, Insituform en DSM

Drinkwaterleidingen kunnen zonder graven worden vervangen met drinkwater kousrelining van Heijmans, Insituform en DSM. Kousrelining vindt als volgt plaats: alleen aan het begin en aan het einde wordt de straat opengegraven. Vanaf het startpunt wordt een vilten kous onder hoge druk in de oude leiding uitgerold. Deze kous is geïmpregneerd met een KIWA gecertificeerde hars die uithardt wanneer deze op temperatuur wordt gebracht. De uitgeharde kous vormt zo de nieuwe drinkwaterleiding.

21. Envirokerb van Indra

Envirokerb is een gerecycled lijnafwateringsproduct waarbij de afwatering geïntegreerd is in de trottoirrand. Het is gemaakt van petflessen verwerkt tot granulaat en gemixt met calciumpoeder voor extra sterkte. Het belangrijkste aspect van het ontwerp is de reeks openingen in de rand langs de weg. Die voeren het meeste water af vóór het kan doordringen in het wegdek. Een tweede reeks openingen onder het wegoppervlak biedt drukverlichting en afvoer van water dat eventueel geabsorbeerd werd. Wanneer Envirokerb wordt toegepast heeft het voordelen ten opzichte van andere drainage units die vaak van zwaarder gietijzer zijn gemaakt: het is arbotechnisch makkelijker te werken. Tot slot is een voordeel van Envirokerb dat voor de toepassing ervan het niet nodig is een hele riolering of straat te reconstrueren.

22. JLD-Dijkstabilisator van JLD Contracting BV

De JLD-Dijkstabilisator bestaat uit een lang element dat wordt geplaatst in de dijk. Door deze te plaatsen in het potentiële glijvlak, worden één of meerdere elementen toegevoegd aan de dijk. Deze elementen kunnen krachten leveren tegen het bezwijken van de dijk. De JLD-Dijkstabilisator is gemaakt van een basaltvezel versterkt materiaal, een kunststof die sterker, lichter en flexibeler is dan staal. Deze kunststof is niet gevoelig voor corrosie waardoor toepassing van de JLD-Dijkstabilisator duurzaam is. Verder heeft het plaatsen van de JLD-Dijkstabilisator minder invloed op de omgeving dan het heien van damwanden en het ophogen van grond tegen het bezwijken van de dijk.

23. VPPS® (Vertical Pipeline Pushing System) van JLD Contracting BV

VPPS® is een nieuwe aanlegtechniek voor leidingen in slappe grondsoorten. Het principe van de aanlegtechniek is het zo weinig mogelijk verstoren van de omgeving waar het leidingwerk plaatsvindt. Met het systeem kunnen nieuwe leidingen de grond worden ingedrukt en bestaande leidingen dieper worden gedrukt. Het systeem maakt daarbij gebruik van klapankers en een “vertical pushing system”. Na het verwijderen van de toplaag worden de klapankers aangebracht waarop de drukunits met een bestuurbaar hydraulisch systeem worden geplaatst. Het geprogrammeerde systeem zorgt voor het geleidelijk naar beneden bewegen van de leiding. Bij deze methode zijn ontgraving van een sleuf en bemaling niet nodig. Hierdoor is het grondverzet minimaal en kan het leidingwerk sneller plaatsvinden.

24. Projectvisie.nl van K & V Business B.V.

Projectvisie.nl is een website voor ieder project om de communicatie in de GWW-sector te verbeteren. De website biedt een oplossing voor het gebrek aan informatie tijdens de uitvoering van een project. Denk daarbij aan informatie over kabels, leidingen, bestekvoorwaarden, veiligheid en tekeningen. Met Projectvisie.nl en de bijbehorende software wil K & V Business B.V. deze informatie samenbrengen en burgers, winkeliers en bedrijven informeren over het project dat in hun buurt plaatsvindt. Medewerkers van het project kunnen met een inlog KLIC-tekeningen, bestekteksten, werkplanningen en urenregistraties inzien wat resulteert in minder faalkosten en graafschades. Met een aparte inlog voor overheden, kan informatie worden gedeeld en aangevuld. Dit levert tijdbesparing op voor bijvoorbeeld de opzichter.

25. Buis van de Toekomst van Kijlstra B.V. 

De Buis van de Toekomst is een betonbuis met een gladde binnenkant wat de hechting van materialen aan de buiswand voorkomt. Dit voorkomt verstoppingen waardoor de buis langer meegaat. De gladde binnenkant van de Buis van de Toekomst is verkregen doordat de buis geproduceerd wordt met zelfverdichtend beton (ZVB). Een ander kenmerk van de nieuwe buis zijn de ribbels aan de buitenzijde waardoor de buis makkelijk kan worden gezaagd. Op deze manier ontstaat een deel met een spie-spie einde dat gemakkelijk in de put kan worden gemonteerd.

26. KLP® RapidRetain beschoeiingssysteem van Lankhorst Recycling Products

Het ontwerp van het KLP® RapidRetain beschoeiingssysteem werkt op meerdere manieren mee aan de verlaging van de geïnstalleerde prijs per strekkende meter. Het schotprofiel zorgt voor horizontale en verticale stijfheid. Dit terwijl het schot nog onder de 25 kg blijft bij 1 meter schothoogte en 2.1 meter schotlengte. Het ontwerp van het beschoeiingssysteem kenmerkt zich verder door de ijzersterke koppeling van de schotten. Daardoor is het niet nodig de palen exact bij de koppeling te plaatsen. Aannemers kunnen de beschoeiing zo veel sneller en goedkoper installeren, omdat ze de palen én panelen nu in één keer kunnen plaatsen. KLP® RapidRetain wordt gemaakt van gerecyclede kunststof wat langer meegaat dan de traditionele houten beschoeiingen.

27. De toepassing van groene, recyclebare grondstoffen voor de behuizing en de printplaat van de op afstand bestuurbare openbare verichtingssystemen van Maiken Control Systems B.V.

De Dynamische Openbare Verlichtingssystemen (DOV) en de schakelbare openbare verlichtingsystemen (SOV) van Maiken Control Systems B.V. bestaan naast een ICT-gedeelte uit een printplaat met een behuizing. Doel van Maiken Control Systems B.V. is door middel van onderzoek op zoek te gaan naar materialen voor printplaten en behuizingen die een zo hoog mogelijke mate van hernieuwbaarheid bezitten. Deze innovatie wordt gecombineerd met een energiebesparingstraject. Slimme openbare verlichting is heel actueel, iedereen heeft hierover een mening. Wel verlichten, dimmen of uitschakelen, wanneer het kan. Met deze combi denkt Maiken Control Systems B.V. eventuele meerkosten van de toepassing van nieuwe, recyclebare materialen terug te kunnen verdienen.

28. Recyline® van Nyloplast Europe B.V.

Recyline® is een assortiment PVC hulpstukken die op duurzame wijze zijn geproduceerd door het gebruik van gebruikt PVC (BIS inzamelsysteem) of door scrap uit de eigen productie opnieuw te gebruiken als belangrijke component. Door het gebruik van de gerecyclede PVC in zowel de PVC-buizen van Nyloplast Europe B.V. als nu ook in een assortiment PVC hulpstukken (Recyline® van Nyloplast Europe B.V.), is het mogelijk een heel PVC leidingsysteem te verduurzamen. Dit levert een positieve bijdrage aan het milieu.

29. Raineo® Configurator van Pipelife Nederland B.V.

Met het Raineo Configurator pakket is binnen 10 minuten een ondergronds infiltratie- of opslagbekken volledig door te rekenen op capaciteit, dimensies en sterkte. Ontwerpers krijgen daarmee een werkgereedschap in handen dat na het invoeren van de projectgegevens alle technische specificaties, de te gebruiken materialen, alle grondvolumes en zelfs de complete AutoCAD tekeningen genereert. Regenwateroverlast voorkomen was nog nooit zo eenvoudig!

Raineo® is het regenwatermanagement systeem van Pipelife en bestaat uit drie onderdelen. Opvangen en afvoeren: Overtollig water wordt opgevangen via een reeks verzamelpunten zoals kolken (wegen), lijngoten (parkeerplaatsen, stadscentra), dakgoten (residentieel of commercieel) en drainagebuizen. Zuiveren: Afhankelijk van de mate van verontreiniging wordt het water gezuiverd door middel van diverse zandvang- / filter combinaties. Veilig opslaan van water: Opslag van water en eventueel infiltratie in de omliggen de grond kan plaatsvinden met de SpaRc Infiltratie Box maar ook met behulp van de SpaRc PVC infiltratie buizen of de Pragma PP infiltratie buizen (naar wens in buiten- of binnendiameter maatvoering). Alle systemen zijn 100% te inspecteren met camera’s.

30. Lock Joint van Prince Kunststoffen B.V. en KZ

De Lock Joint is een concept voor de renovatie van waterleidingen met behulp van een kunststof, afsluitbaar koppelstuk. Dit koppelstuk wordt om de 30 tot 50 meter gebruikt om de nieuwe, PVC waterleidingbuizen aan elkaar te monteren. Het idee is dit koppelstuk zo uit te voeren dat er een roestvrijstalen schuif tussengeplaatst kan worden dat de waterleiding volledig waterdicht afsluit. Zo kun je bij renovatie de nieuwe leiding volledig afsluiten en weer openen door de schuif te verwijderen. Dat maakt de aanleg van een hulpwaterleiding overbodig: aan het einde van de dag wordt er een Lock Joint afsluitbaar koppelstuk geplaatst op het open einde van de nieuwe leiding, waarna de leiding in gebruik wordt genomen. Het afsluitbaar koppelstuk blijft aanwezig en kan ook later worden benut door de beheerder van het waterleidingnet.

31. BIO-composiet behuizingen van Poly Products B.V.

Poly Products B.V. is maatwerkspecialist in composiet producten, constructies, bekledingen en mallen. Door gebruik te maken van materialen op natuurlijke basis zoals BIO-vezels (vlas, hennep, basalt) FSC-hout, BIO-schuim en BIO -harsen heeft het bedrijf haar bestaande kunststof composiet Detos persoonsbehuizingen verder verduurzaamd.

32. Mobiele reiniging van ECO Seals B.V. in samenwerking met Poly Products B.V.

De mobiele reiniging is een vloeistofdichte voorziening samengesteld uit duurzaam composiet. Het is een modulair systeem van vloeistofdichte elementen van 5,50 m x 2,40 m dat naar keuze kan worden samengesteld. De voorziening is sterker dan beton en daardoor geschikt voor voertuigen van 60 ton. De levensduurverwachting is meer dan 30 jaar. De mobiele reinigingsvoorziening kan bovenop een bestaande willekeurige verharding worden aangebracht, waardoor geen ontgravingen of zware funderingen nodig zijn. Elk element van de voorziening is hydraulisch over gedimensioneerd, waardoor afvoer van veel vloeistof geborgd is. De verzamelgoot voert het afvalwater naar een slibvanger/afscheider waar het wordt gereinigd.

33. Translucente luifels van Poly Products B.V.

Drieëntwintig enorme luifels sieren sinds dit najaar het busstation in het Belgische Aalst. De elementen zijn elk 13,5 meter lang en worden door slechts één kolom ondersteund. De krachten die hierbij optreden, worden helemaal door de interne composietconstructie opgevangen. De translucente honingraatstructuur geeft een unieke uitstraling die verandert met het wisselende zonlicht. Poly Products B.V. voert de composiet engineering en volledige productie en plaatsing uit in samenwerking met RAUM-architecten en studiebureau Util.

34. Slamdam® van SLAMdam

Slamdam® is een tijdelijke waterkering die gebruikt kan worden bij hoogwater of overstromingen. Daartoe wordt de Slamdam® uitgerold en gevuld met overtollig water. Bestaande dammen of dijken kunnen zo snel verhoogd worden tot 50 centimeter. Er zijn maar twee personen nodig om de Slamdam® in een half uur op te bouwen. Met een grote groep mensen zandzakken vullen is niet langer nodig. De SLAMdam© is gemaakt van EPDM. EPDM Rubber is een synthetisch rubber dat wordt verkregen door polymerisatie van Ethyleen, Propyleen en een Di Monomeer. EPDM is ongevoelig voor UV en Ozon, chemisch bestand tegen logen, zuren en zouten en wortelvast en rotbestendig.

35. BusHub van Struyk Verwo Infra en VAGN

De BusHub bestaat uit twee platen die zo worden neergelegd dat tussen de verhoging en de rand van het busperron een ruimte vrij blijft waar het rechter voorwiel van de bus precies tussendoor kan rijden. Hierdoor sluit de busvloer maximaal aan op het verhoogde busperron. Bij het wegrijden rijdt het binnenste rechterachterwiel over de verhoging, waardoor de achterkant van de bus kort wordt opgetild en het busplatform niet wordt geraakt. De BusHub draagt er zo aan bij dat bushaltes beter toegankelijk zijn, ook voor reizigers met een beperking. Verder vermindert toepassing van de BusHub de schade die ontstaat aan busperrons en bussen die zo dicht mogelijk naar de perronrand toe gemanoeuvreerd worden.

36. Drainwave van Drainvast B.V. en Struyk Verwo Infra

Drainwave is een machinaal pakket straatstenen met in elke laag 12 voegstrips met een hoge doorlaatbaarheid (Drainvoegen) die samen voor een infiltratiesnelheid van 1000 liter water per seconde, per hectare zorgen. Zo biedt Drainwave een oplossing voor het afkoppelen van hemelwater via de bestrating. Drainwave is arbovriendelijk, machinaal plaatsbaar met klem of vacuüm.

37. De P-LINE regenwaterkolk van Struyk Verwo Aqua 

De P-LINE is een nieuw type straatkolk die is voorzien van de Putklep®. De Putklep® zorgt voor een goede stankafsluiting en voor een verbeterde vuilafscheiding. Straatvuil (zand, blad, plastics, blikjes) stroomt niet meer door naar de leidingen van het riool maar blijft achter in de zandvang van de kolk. Dit maakt het straatonderhoud eenvoudiger. De P-LINE is gemaakt van beton en kuststof. De traditionele, gietijzeren aansluitstomp is vervangen door een duurzame, kunstoffen variant met een flexibele aansluitring. Daarmee kan de regenwaterkolk onder alle omstandigheden worden aangesloten, ook bij grondzetting, verzakking of hoekverdraaiing.

38. Online grondstoffenmarktplaats www.terracaza.nl van Jasper Peters en Joris van den Hoek

www.terracaza.nl is een online grondstoffenmarktplaats waarmee Jasper Peters en Joris van den Hoek (beiden afgestudeerd aan de Avans Hogeschool in de studie Civiele Techniek) de vraag naar en het aanbod van grondstoffen in de GWW-sector en aanverwante sectoren direct bij elkaar willen brengen. Dit om uitputting van grondstoffen te minimaliseren, hergebruik te stimuleren en te besparen op materiaalkosten. Nu is de grondstoffenmarkt vaak niet inzichtelijk waardoor al snel gekozen wordt voor nieuwe, kostbare materialen, tussenopslag en grote transportafstanden. Om gebruik te kunnen maken van de online grondstoffenmarktplaats dienen marktpartijen zich te abonneren.

39. Ontwateringsplaat van TNO

Nederland heeft veel water en dus veel sluisdeuren, bruggen, steigers en havenkades. Door het water dat op de verbindingspunten tussen de houtdelen blijft staan, kan het hout niet goed drogen. De levensduur van deze waterconstructies ligt daardoor tussen de 25 en 50 jaar. Met de houten ontwateringsplaat, die tussen de houtdelen wordt bevestigd, kan het water weg en het hout sneller drogen. Daardoor wordt de levensduur van houten waterconstructies met 20 jaar verlengd.

40. The New Dutch Quay van Van Hattum en Blankevoort

The New Dutch Quay is de eerste kade die is voorzien van een geïntegreerde schil van hoogwaardig composiet als alternatief voor traditioneel remmingwerk. Voordeel van het gebruik van hoogwaardig composiet als kade- en afmeerconstructie is dat er minder onderhoud van het remmingwerk nodig is en dat de kade flexibel ingezet kan worden voor zowel binnenvaart- als zeeschepen. Kraanschepen kunnen de kade gebruiken als geleiderail en The New Dutch Quay is ruim voorzien van ingebouwde trappen en verschillende bolders en haalkommen. De bouw van The New Dutch Quay vond plaats op de Eerste Maasvlakte waar veel vogels broeden. Tijdens de bouw zijn maatregelen genomen om de broeden van vogels niet te verstoren. Door het plaatsen van een tijdelijke damwand gedurende de bouw is mors en wegvloeien van bouwmateriaal voorkomen.

41. De Lux van Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V.

De Lux is een machine voor de efficiënte montage van glasbol wegdekreflectoren. De machine is voorzien van technische functies die de montage van glasbol wegdekreflectoren versnellen: een computergestuurde afstandsmeter, laserapparatuur voor nauwkeurige plaatsbepaling, automatisch verstelbare boorkop, veeg- en zuiginstallatie en een ergonomische manier van werken met onder andere dubbele besturing voor de machinist. Als leverancier van glasbol wegdekreflectoren kan Van Wylick Wegdek-reflectoren B.V. nog nauwkeuriger werk leveren met behulp van de machine.

Reageer op dit artikel