artikel

Ontwikkeling Deltaprogramma vraagt om innovatieve markt

infra Premium

Ontwikkeling Deltaprogramma vraagt om innovatieve markt

Innovaties van de markt zijn van essentieel belang voor de verdere ontwikkeling van het Deltaprogramma. Dat zegt deltacommissaris Wim Kuijken in een interview met Cobouw.

“Wij vragen innovatieve oplossingen die bijdragen aan sneller, doelmatiger en efficiënter. Je ziet dat het bedrijfsleven die kans gaat pakken. Er komt een enorme thuismarkt aan die in dertig jaar 20 miljard euro gaat vertimmeren. Bovendien zorgt dit voor een geweldige exportpositie. Bedrijven kunnen met hun innovatieve oplossingen ook het buitenland bedienen. Niet alleen waterbouwers, ook ingenieurs, ontwikkelaars en andere innovatieve bedrijven zoals ICT”, constateert Kuijken. “Dat is al gaande. Bijvoorbeeld het meervoudig ruimtegebruik bij de dijk bij Katwijk, geotextiel, ecoshape, de Zandmotor, sensoren in dijken. Dat is nog alleen maar de veiligheid, voor zoetwater zijn eveneens enorme innovaties mogelijk. Als overheid gaan wij investeren in het aanbod van water. We vragen daarvoor terug initiatieven om efficiënter water gebruik mogelijk te maken.”

Het bedrijfsleven heeft tijdens de ontwikkeling van het Deltaprogramma toegang gekregen tot een aantal projecten en actief meegedaan om innovatie en wederzijds begrip te stimuleren. “Onder andere bij de Drechtsteden en het IJsselmeer. Dat heeft onder meer geleid tot een tafel ‘markt en innovatie’ en en er zijn dingen bedacht die innovatief kunnen worden. Het mooiste voorbeeld daarvan is de doorontwikkeling van ‘buiding with nature’. Het consortium van kennisinstellingen en de waterbouwers en de overheid die met elkaar bouwen met de natuur ontdekken.”

“Het spannendste de komende tijd vind ik of we tempo kunnen houden, het urgentiegevoel vasthouden, of we op tijd de goede maatregelen kunnen nemen.”

Vervolg

Tot 2028 is geld gereserveerd. Minister Schultz (infrastructuur) heeft niet tot 2050 middelen gereserveerd, zoals Kuijken adviseert. “Ik ga er vanuit dat er na 2028 geld is want dit kabinet heeft ja gezegd tegen dit Deltaprogramma. Vooralsnog is er geld, dus het is geen acuut probleem, maar dat bijtijds vastleggen helpt zicht te krijgen op het vervolg. Dan kunnen de partijen die later in de planning zitten zien dat ze ook aan bod komen.” De beperkte mogelijkheid om geld naar voren te halen maakt hij zich evenmin zorgen over. “Partijen zoals een provincie kunnen altijd iets voorfinancieren, maar eerst maar kijken hoeveel we aankunnen. De opdrachtgever heeft beperkte aanbestedingscapaciteit. Je moet verkenningen doen, en planstudies. Inspraak, daarom hebben we voor het Deltaprogramma ook 30 jaar nodig.”

Lees verder: interview met Wim Kuijken

Reageer op dit artikel