artikel

Onderzoek nodig naar kwaliteit van water onder drijvende constructies

infra

Onderzoek nodig naar kwaliteit van water onder drijvende constructies

Met een nieuwe onderwaterdrone houden ingenieursbureau Tauw en diverse waterschappen en bedrijven de waterkwaliteit onder drijvende gebouwen in de gaten.

De drone, een op afstand bestuurbaar duikbootje met een GoPro-camera erop gemonteerd, voer dit voorjaar zijn eerste tochtjes onder Nederlandse gebouwen. Er kunnen ook sensoren op worden aangebracht om zuurstof- of fosfaatgehalte en andere parameters te bepalen. Volgens lector Stad en Water van de Hogeschool Rotterdam, Rutger de Graaf, is het een zinvol instrument dat nieuwe inzichten kan opleveren in de effecten van bouwen op het water. Zo werd onder een steiger aan de Haarlemmerplas in Hoofddorp een grote school vissen aangetroffen. De onderkant van een drijvende tuin bij IJburg bleek een dankbare pleisterplaats voor zoetwatermosselen.

Minder zonlicht

Toch zijn er zeker niet alleen voordelen te verwachten van bouwen op het water, waarschuwt De Graaf. Wanneer wateroppervlak wordt afgedekt dringt er minder zonlicht in het water door waardoor planten zich minder goed ontwikkelen. Het zuurstofgehalte van het water kan daardoor afnemen. Waterschappen hanteren daarom de stelregel dat er niet meer dan 50 procent van het wateroppervlak mag worden afgedekt.

Internationale onderzoeken naar effecten op de waterkwaliteit van drijvende constructies is volgens De Graaf nauwelijks uitgevoerd. In Nederland is Delfland een groot onderzoek gestart naar de waterkwaliteit rondom de drijvende woningen in de Harnaschpolder. Maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken. Japans onderzoek naar de effecten van een drijvende uitbreiding van een vliegveld bracht weinig invloed aan het licht. Het platform van 600 bij 1000 meter ligt in een baai met flinke getijdenverschillen, zodat er veel waterdoorspoeling onder de constructie is. Amerikaans onderzoek wijst erop dat roofvissen het water onder de steigers van de haven in New York mijden.

Drijvende boom

Dat vindt de Graaf veel te karig en er is een noodzaak om meer onderzoek uit te voeren. Dat gaat onder andere gebeuren in het Aquadock bij de RDM Campus in de haven van Rotterdam. Daar wordt de komende jaren een drijvende weg aangelegd waarlangs bedrijven en allerlei studenten drijvende constructies gaan uitproberen. Sinds dit voorjaar dobbert al een drijvende boom in het Aquadock.

Reageer op dit artikel