artikel

Steeds grotere rol klimaat in stedenbouw

infra Premium

Steeds grotere rol klimaat in stedenbouw

Ingenieurs- en bouwbedrijven spelen in op de toenemende aandacht voor klimaatadaptatie van Europese steden.

Zo ontwikkelde een consortium van onder andere Grontmij, Witteveen+Bos, Deltares en KNMI onlangs een gratis te gebruiken Climate App. Hiermee krijgt een gebruiker direct inzicht in de maatregelen die mogelijk zijn bij de ontwikkeling van een nieuwbouw-, renovatie- of herstructureringsproject. “Stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging steden bestand te maken tegen klimaatverandering”, constateert Grontmij. Die constatering sluit aan bij de tendensen die het Europees Milieuagentschap ziet. Dat constateert eveneens een toenemende interesse van steden in klimaatbestendige maatregelen.

Reageer op dit artikel