artikel

Onder leiding van oud-wegenbouwer Europa in

infra

Onder leiding van oud-wegenbouwer Europa in

Het is 2011 als onderzoeker Ysbrand Wijnant van de Universiteit Twente ontdekt dat diffractoren, in de vorm van sleuven langs de weg, het geluid van autobanden naar boven afbuigen. En dus zorgen voor forse geluidsreductie. Nu heeft hij een betonnen element bijna klaar voor de markt, toont Rijkswaterstaat belangstelling en is er serieuze buitenlandse interesse.

Op alle fronten is het ineens druk. Dat kun je als techneut met beperkte commerciële kennis op zeker moment niet meer alleen af. Via Kennispark Twente komt Wijnant in contact met Eric de Vries, voormalig directeur van gww-bedrijf Temmink dat eind 2012 failliet ging. Op het visitekaartje van hun bedrijf 4Silence maken de functiebenamingen de onderlinge taakverdeling duidelijk: De Vries is ceo, Wijnant cto.

Kennis van de markt is onontbeerlijk om een product succesvol te introduceren. Maar dat is niet het enige, weet De Vries. “Je moet ook de patenten goed geregeld hebben. Voor ons product is dat essentieel. Het ligt immers op straat.” Trots toont hij de octrooipapieren, zelfs voor de Amerikaanse markt.

Geld is van wezenlijk belang. Op het gebied van patenten en financiële middelen krijgt 4Silence steun van de Universiteit Twente, via onder meer Kennis-park Twente. Als spin-off van de universiteit is het onderdeel van deze innovatiecampus.

Regionale ondernemingen, investeerders en overheden hebben fondsen beschikbaar. Zo is er een octrooifonds en het Twente Technology Fund. Dit participeert via aandelen in de bedrijven. Wie een gedegen businessplan kan tonen en investeerders weet te overtuigen, hoeft zich over de financiën voorlopig geen zorgen te maken. De Vries en Wijnant, die vorig jaar van technologiestichting bovendien STW 200.000 euro ontvingen, doen dat dan ook niet.

Terwijl Wijnant werkt naar serieproductie van de Whisstone, zoals het element met diffractoren heet, in 2015, reist De Vries. Want ook Europees blijft de vinding niet onopgemerkt. Moskou meldt zich en in Duitsland gloort een mooie pilot. In Nederland zijn al pilots uitgevoerd. Meer metingen zijn nodig om de prestaties van de diffractoren mee te nemen in officiële meettabellen.

Ook draaien ze mee in het Innovatie Testcentrum van Rijkswaterstaat, dat fluisterstil asfalt wil laten ontwikkelen. Hier is een mooie rol weggelegd voor de Whisstone, want “onze kracht zit in de combinatie met een stil wegdek. Dit heeft een geweldige potentie.”

Reageer op dit artikel