artikel

Allianties hebben de toekomst

infra Premium

Aanbestedingen waarvan een innovatief contract de basis vormt, worden langzaamaan de norm. Vooral bij grootschalige infrastructurele projecten is het voor marktpartijen efficiënt om de krachten te bundelen en samen garant te staan voor een succesvol project.

Maar dat gaat niet altijd zonder slag of stoot. Uit ervaring kan ik stellen: samenwerken binnen allianties kan verdraaid lastig zijn. “Ze gaan er met mijn klant vandoor”, “dat wordt alleen maar eindeloos vergaderen”, of “straks pikken ze mijn goede ideeën”… Zo nu en dan staat er, ondanks de overtuigende wil om samen te werken, wat wantrouwen in de weg. Dat is best begrijpelijk. Het construeren van de financiële afspraken en het dealen met onderlinge cultuurverschillen en structuren vraagt geduld en onderhandelingsvermogen. Je moet best wat concessies doen.

Toch durf ik zonder meer te beweren dat de voordelen voor de samenwerkende partijen van groter belang zijn dan de nadelen. Ik heb gezien dat alliantievorming leidt tot een enorme kwaliteitsverbetering van de processen én het projectresultaat. Immers, wanneer je als aannemer, adviesorganisatie of ingenieursbureau niet over alle benodigde expertise of – zeker zo belangrijk – de juiste competenties beschikt, ben je toch in staat een excellent, complementair projectteam neer te zetten. Met name innovatiekracht en slagvaardigheid ontwikkelen zich enorm binnen de samenwerkende organisaties. Dit levert directe meerwaarde voor het project op en indirect dus ook voor de opdrachtgever. De alliantie leidt bovendien tot verhoging van opbrengsten, verlaging van kosten en betere risicospreiding.

Inmiddels kan ik wel een aantal factoren onderscheiden die helpen de samenwerking tot een succes te maken. Om vertrouwen te creëren, moet je elkaar natuurlijk eerst leren kennen. Maar een kansvolle start krijg je als je je kennis en inzichten onbaatzuchtig durft te delen. Zorg daarbij dat de partner met wie je samenwerkt wérkelijk complementair is aan jou. Jullie beider doelen van de alliantie moeten glashelder zijn en de kans op succes mét een partner, moet significant groter zijn dan wanneer je het alleen zou doen.

Ed van der Heijde, directeur project solutions bij Balance – Advies, Projecten, Interim www.balance.nl

Reageer op dit artikel