artikel

S(p)eedkits voor noodhulp

infra

S(p)eedkits voor noodhulp

Onlangs bleek eens te meer hoe kwetsbaar sommige samenlevingen zijn, toen de tyfoon Haiyan een groot deel van de Filippijnen verwoestte.

Het natuurgeweld veroorzaakte duizenden doden en meer dan een miljoen woningen moeten worden heropgebouwd. Tegen een dergelijke orkaan van de zwaarste categorie, klasse 5 op de Saffir-Simpson schaal, met gemiddelde windsnelheden boven 300 kilomter per uur, en windstoten van meer dan 370 kilometer per uur, is weinig bestand.

Vanwege de grootschalige verwoesting bleek het voor noodhulporganisaties moeilijk om de getroffenen snel te bereiken. Het goed geprepareerde logistieke systeem bleek lastig tot ontplooiing te komen vanwege de grotendeels weggevaagde infrastructuur. Snel en doeltreffend reageren in dergelijke situaties is complex en iedere situatie vraagt om een unieke aanpak. Hoewel er jaarlijks miljoenen mensen geholpen worden, zijn veel strategieën en producten niet altijd effectief en bestendig.

Op de TU/e wordt bij de leerstoel bouwproductontwikkeling sinds 2007 samen met hulporganisaties zoals het Rode Kruis gewerkt aan oplossingen hiervoor. Innovatie blijkt echter in deze sector niet eenvoudig, omdat vaak weinig tijd en middelen beschikbaar zijn door de dagelijkse hectiek van rampenhulpverlening.

Een uitzondering is het EU-project S(p)eedkits, waarin gewerkt wordt aan ‘Rapid deployable kits as seed for self-recovery’. Binnen een consortium bestaande uit vijftien partijen, waaronder universiteiten, noodhulporganisaties en bedrijven, worden producten, strategieën en instrumenten ontwikkeld om in de acute noodhulpfase na een ramp snel en accuraat te reageren. S(p)eedkits, gestart in 2012, duurt 4 jaar en de ambities zijn groot. Zo wordt er gestreefd naar oplossingen die niet alleen acute hulp bieden, maar die ook als basis dienen voor een bestendige toekomst, een belangrijk aspect bij wederopbouw van een samenleving. Het project omvat innovaties op het gebied van sheltering , watervoorziening, sanitatie, energie en infrastructuur, waarbij bijzondere aandacht is voor de logistieke eisen van de hulpverlening. Oplossingen moeten lichtgewicht zijn en eenvoudig te transporteren en te assembleren, ook wanneer wegen onbegaanbaar zijn of lokale technische kennis ontbreekt. Daarnaast wordt gestreefd naar zelfvoorzienendheid door middel van energiewinning, bijvoorbeeld door uitwerpselen op kleine schaal te vergisten. Hiermee wordt tevens een belangrijke ziekteverspreider geëlimineerd.

De kracht van S(p)eedkits zit in de synergie tussen de genoemde onderdelen en partijen. Nieuwsgierig geworden? Zie www.speedkits.eu.

Dr.ir. Roel Gijsbers Technische Universiteit Eindhoven, onderzoeker faculteit Bouwkunde t.gijsbers@tue.nl

Reageer op dit artikel