artikel

2014: het jaar van samen innoveren

infra

2014: het jaar van samen innoveren

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat (ook) 2013 een economisch zwaar jaar is geweest, voor de bouw, GWW, ruimtelijk ordening en dus ook voor ingenieursbureaus. Ondanks dat hebben meerdere grote en kleine ingenieursbureaus door innovatief te ondernemen toch redelijke cijfers laten zien. Maar ook voor hen gold: de markt in Nederland is krimpend.

En met dat krimpen wordt het grootste pijnpunt zichtbaar: de prijs is Koning, innovatie komt steeds meer tot stilstand. Sterker; vele opdrachtgevers gedragen zich eigenlijk als verwende kinderen. Ze willen alles: de laagste prijs, de beste kwaliteit en ze willen het heel snel, zonder zelf ook maar enig risico te willen dragen. Met alle gevolgen van dien. Marktpartijen hebben zich genoodzaakt gevoeld tot een veel te lage inschrijfprijs, alleen maar om het werk binnen te halen. We kennen vele voorbeelden met een dramatische kwaliteit en soms zelfs met sociale uitbuiting tot gevolg.

Was het allemaal kommer en kwel in 2013? Nee, ik ben er allereerst trots op dat onze Deltawerken zijn benoemd tot een van de vijf belangrijkste waterbouwprojecten van de afgelopen 100 jaar door de Internationale Federatie van Ingenieursbureaus (FIDIC). De Deltawerken waren bij uitstek een voorbeeld waartoe wij in staat zijn bij goede samenwerking. In maart stond Tata-steel in het teken van de Dag van de Ingenieur en mocht ik voor een uitverkochte zaal de Vernufteling overhandigen aan Arcadis. En mede doordat NLingenieurs samen met Uneto-VNI drie jaar geleden de Stichting Nederland Krijgt Nieuwe Energie heeft opgericht, is er in 2013 een energieakkoord gekomen. Ook vermeldingswaardig is dat via de Actie-agenda Bouw private kwaliteitsborging eindelijk voet aan de grond krijgt.

Waar het in 2014 om gaat is datgene wat gestart is, door te zetten. Met als overkoepeld thema: ondernemend innoveren. Daar moeten alle partijen op inzetten. Zo is met name de GWW geen ‘vrije’markt. De klanten zijn vooral publieke opdrachtgevers die voor de opdrachtnemers vaak tot de groep van grootste klanten behoren. Er is derhalve een hoge mate van wederzijdse afhankelijkheid. In een goed bouwproces zijn gelijkwaardige partners nodig. Dat besef dringt gelukkig bij steeds meer opdrachtgevers (klanten) en ketenpartners door. Dit zien we duidelijk bij de partijen die participeren in Vernieuwing Bouw en het Netwerk Conceptueel Bouwen. Ook ontwikkelingen als Systems Engineering (SE) en Building Information Management (BIM) die in goede coproductie gestalte krijgen getuigen hiervan. Samen optrekken om te innoveren voor een betere kwaliteit/prijs verhouding.

Wil 2014 een succes worden, dan moeten alle uitvoeringsorganisaties en met name lokale- en semi overheden dit goede voorbeeld volgen. Blijft men louter voor de laagste prijs kiezen, dan zal men uiteindelijk van een koude kermis thuiskomen. Dan kán er simpelweg niet meer geïnnoveerd worden.

Ik heb het in mijn vorige column al benadrukt: wie echt voor kwaliteit en toegevoegde waarde durft te kiezen zal uiteindelijk zichzelf belonen. Dus mijn vraag is: wie durft ook voor kwaliteit te gaan en innovatie te belonen? Bij kiezen voor kwaliteit hoort voor mij ook bij dat opdrachtgevers moeten stoppen met eenzijdig regels opleggen, maar samen afspraken willen maken. Ons traject van paritair opgestelde leveringsvoorwaarden biedt daarvoor een uitgelezen kans. Ik roep alle partners op om grote stappen te maken in 2014 op dit gebied.

Onze branche kan nog zoveel meer. Daarom wordt wat mij betreft 2014 het jaar van het innoverend ondernemen, in co-creatie met alle relevante partijen. U kunt daar bij horen.

Ed Nijpels, voorzitter NLingenieurs

Reageer op dit artikel