artikel

Geluidsscherm met geïntegreerde zonnecellen

infra Premium

Heijmans onderzoekt of een geluidsscherm met ‘lichtversterker’ en zonnecellen een levensvatbare constructie is. Eind dit jaar beslist het bedrijf of het een model op ware grootte laat maken van het ‘Stroomopwekkend Geluidsscherm’.

Ge luidsschermen met zonnecellen staan in Nederland al langs de A9 en A27. Op deze schermen zijn zonnepanelen gemonteerd. Deze constructies stellen specifieke eisen aan onder meer de oriëntatie op de zon, de hellinghoek en de windbelasting. Het resultaat is daarbij gevoelig voor weer en wind en vandalisme en het ziet er niet altijd even mooi uit.

Dat kan anders, meent innovatiemanager Stijn Verkuilen van Heijmans. Hij vond de oplossing in een voorstel van de TU Eindhoven voor een alternatieve techniek. In het plan zijn de zonnecellen geïntegreerd in het frame van de geluidsschermen. De cellen zijn van buitenaf niet te zien waardoor de weggebruiker beter zicht krijgt en de kans op diefstal en vandalisme wordt verlaagd. De zonnecellen krijgen de vorm van smalle strips. Een soort tunnelconstructie vangt het zonlicht met een groot samengesteld oppervlak op en geleidt het naar de cellen.

Het technische principe is uitgewerkt in een kleinschalig prototype. Proeven in het laboratorium met een zonnesimulator en in het veld onder uiteenlopende minder gunstige omstandigheden tonen aan dat het principe werkt. Een zakelijke berekening moet nu aantonen of uit het idee een modulair geluidsscherm is te maken. Eind dit jaar valt de beslissing. Het overgrote deel van het ‘Stroomopwekkend Geluidsscherm’ bestaat uit reguliere handelsproducten. Als materiaal gebruikt Verkuilen onder meer acrylaat, wat al langer wordt gebruikt voor geluidsschermen. “Het scherm is hierdoor geluidtechnisch in orde en voldoet aan de normen voor geluiddemping en doorbuiging.” Het vangt van twee kanten licht op. Het werkt altijd, zegt Verkuilen. “Onderzoek leert dat het systeem met het diffuse licht van bewolkte dagen meer energie kan opwekken dan reguliere zonnesystemen.” In zijn becijfering vermenigvuldigt het lichtversterkende effect de hoeveelheid licht die op de cellen valt ongeveer vier keer. Als bijkomend voordeel blijven de cellen in de constructie koel wat het rendement verbetert.

Heijmans heeft vorige week de Gouden Decibel Award 2013 ontvangen in de categorie ‘Wild idee’ voor het ‘Stroomopwekkend geluidsscherm’. De innovatie behaalde tevens de tweede plaats voor de publieksprijs. De uitreiking vond plaats aansluitend aan de eerste congresdag van de vakbeurs Geluid, Trillingen en Lucht

Reageer op dit artikel