artikel

Zelfreinigende berm valt in de prijzen

infra

Zeker veertig jaar achtereen reinigt de wegbermconstructie van Aqua Aurora regenwater. Het Apeldoornse bedrijf weet zich met die toezegging gesteund door de uitkomst van proeven die de ingenieurs van Tauw uitvoerden. Het resultaat kreeg de Milieu 2012 Innovatieprijs.

De zelfreinigende wegberm bestaat uit Rona-drainverbandblokken die op geotextiel liggen. Het geotextiel verdeelt de druk van de constructie over de wegberm. In de blokken zitten gaten die zijn gevuld met filtermateriaal. Het geotextiel ligt op een 10 centimeter dikke laag filtermateriaal. Onder deze filterlaag ligt een tweede strook geotextiel die olie bindt en afbreekt.

Proeven in het laboratorium van Tauw leren dat het onderste filtervlies niet echt nodig is. Toch wordt het gebruikt als garantie dat de bodem niet vervuild raakt door een calamiteit. Bacteriën breken de olie en pac’s af die in de loop van de jaren accumuleren in de bermconstructie. Schelpen en kleimineralen in het filtermateriaal helpen zware metalen immobiliseren. En met een toevoeging van olivijn wordt ook CO 2 gebonden.

In Gelderland zijn twee wegvakken voorzien van deze bermconstructies. Het eerste project is aangelegd langs de N316 nabij het Gelderse Hengelo. Onder de berm ligt 3 centimeter filtermateriaal. Het tweede project ligt langs de N310 nabij Schaarsbergen en heeft 7 centimeter filtermateriaal. Proeven bij Tauw wezen uit dat de laag 10 centimeter dik moet zijn wil het materiaal veertig jaar achtereen regenwater wat van de weg spoelt tot drinkwaterkwaliteit kunnen reinigen. Ook is de fijne fractie in het filter vergroot om zo de optimale verblijftijd van het water in het filter te kunnen krijgen.

De zelfreinigende berm verbetert ook de verkeersveiligheid: auto’s zakken er bij het passeren van tegenliggers niet zo makkelijk in weg. Met de bermconstructie kunnen ook parkeerplaatsen en fiets- en voetpaden worden gemaakt. De constructie helpt ook regenwater bergen.

Reageer op dit artikel