artikel

Inspelen op veranderingen

infra Premium

Inspelen op veranderingen

De bouw beweegt vanzelfsprekend mee met de maatschappelijke ontwikkelingen. Zo vanzelfsprekend dat die bewegingen vaak laat worden opgemerkt.

Een voorbeeld uit de gww-sector. In Nederland worden inmiddels overal rotondes aangelegd. Er zijn wel richtlijnen en documenten voor het ontwerp van rotondes, maar niet voor de uitvoering daarvan. Alhoewel veel bedrijven en instellingen hun aandacht richten op overleven en de boel weer aan de gang krijgen, gaan de veranderingen op de werkvloer ondertussen in onveranderd rap tempo door. Men is zich er in de sector nauwelijks van bewust dat inspelen op de veranderingen om gerichte aanpassing en opleiding vraagt.

Internet is overal, de regels en eisen voor snel, netjes en veilig werken nemen toe. Producten en materieel worden slimmer en meer wordt digitaal voorbereid en als proces gemonitord en vastgelegd. Vanuit onze onderzoeken en afstudeerprojecten zien wij hoe de werkprocessen veranderen, en daardoor ook – zij het met vertraging – de organisaties veranderen.

Als universiteit zetten wij deze nieuwe kennis en inzichten om naar ons onderwijs en nieuwe onderzoeksvragen. We volgen en vormen ook de stand van de praktijk en techniek. Dat doen we kort cyclisch. Als wij daarin onze collega-kennisinstellingen in mbo en hbo willen betrekken, dan blijkt hoe zeer die opleidingen zijn uitgeleverd aan de oude praktijk. In het hbo en mbo draait het om competentiegericht leren en dito profielen. Het onderwijs voor de werkvloer moet vechten voor aansluiting bij de voortschrijdende praktijk. Het is door onze sector zo goed geregeld dat we zeker weten dat deze opleidingen minimaal vijf jaar achterlopen bij de praktijk.

Wil je de vakopleidingen aanpassen aan de moderne tijd, dan gaat dat via allerhande gremia, commissies en instellingen. In die commissies zitten leden die ‘hun sporen in de praktijk verdiend hebben’. Maar welke praktijk? Zij die nu zestig zijn hebben pas in de tweede helft van hun werkzame leven kennisgemaakt met hun eerste mobiele telefoon. Zijn dit goede rolmodellen en beoordelaars voor vakopleidingen? Dit soort goedbedoelde bevoogding vanuit de sector houdt meer op dan dat het helpt. En de veranderingen op de werkvloer? De praktijk schrijdt voort. Met veel meer faalkosten en plezierbederf dan nodig en wenselijk is.

Prof. André Doreé, Universiteit Twente wetenschap Inspelen op veranderingen

Reageer op dit artikel