artikel

‘Vertraging komt door gebruik van regels’

infra Premium

‘Vertraging komt door gebruik van regels’

Het kabinet-Rutte heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) een strakke en consequente lijn vastgesteld. Bovendien wordt gewerkt aan een grondige vereenvoudiging van het omgevingsrecht.

Nu minister Schultz van Haegen afgelopen week de SVIR heeft ondertekend komt het op de uitvoering aan. “Het streven om het omgevingsrecht te vereenvoudigen is verstandig. Nu hebben zelfs deskundigen moeite om er hun weg in te vinden. De suggestie die de minister wekt dat door stroomlijning en vereenvoudiging procedures sneller zullen verlopen en dat daardoor ook geld wordt bespaard is te optimistisch”, stellen onder andere Oedzge Atzema, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht en Robbert Coops van Schuttelaar en Partners in een opinieartikel in Dagblad Cobouw. “Het kabinet maakt de veel gemaakte fout te denken dat vertragingen door de regels komen. De stroperigheid zit hem echter niet in de hoeveelheid regels maar komt vooral voort uit het gebruik dat partijen van die regels maken.”

Lees het hele opinieartikel in Dagblad Cobouw

Bekijk de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Reageer op dit artikel