artikel

Keerwand-in-duin vereist 50 meter kustruimte

infra

De innovatieve keerwand-in-duin oplossing van het Curnet-kennisprogramma Multidijk neemt ruim 50 meter in beslag. Het project dijk-in-duin, dat als voorkeursvariant van de gemeente in ‘zwakke schakel’ Katwijk uit de startblokken is, vergt minimaal ruim 100 meter ruimte voor dijk, duinen, parkeervoorzieningen en strandverbreding.

< Vervolg van pagina 1

De huidige waterkering van Katwijk loopt niet parallel aan de kust, maar slingert dwars door de bebouwing en is daarom afgekeurd. Circa 3000 Katwijkers wonen buitendijks. Het plan voor de Multikering doorkruist dat van de dijk-in-duin oplossing, waarvoor de gemeente inmiddels gekozen heeft. Nadeel van een dergelijke oplossing is dat het ruimtebeslag groot is en de kosten hoog zijn. Volgens de business case van de Multikering belopen die kosten ruim 32 miljoen euro, tegen 16 miljoen euro voor de keerwand-in-duin methode.

Hierbij wordt middenin de bestaande, lage duinstrook een 1,5 meter dikke keerwand aangelegd door middel van de diepwandmethode. Vervolgens kunnen de boulevardzone (27 meter breed), de strandzone (23 meter breed) en de duinzone worden bebouwd.

Om de visuele verbinding tussen de bebouwing en strand en zee te behouden, wordt de Multikering halverwege het dorp onderbroken. Voor deze zogeheten coupure moet een aparte waterkering worden ontworpen die zich bij hoog water automatisch sluit.

Fasegewijs

Groot voordeel van de Multikering is dat na het aanbrengen van de diepwand, de eigenlijke waterkering, alle verdere bebouwing in principe gefaseerd kan worden gerealiseerd. De berekeningen van de ‘winst’ ten opzichte van de dijk-in-duin methode hebben bij de initiatiefnemers alle verwachtingen overtroffen. De besparingen betreffen niet alleen de aanleg, maar ook de toekomstige investeringen in de waterkering (4 in plaats van 12 miljoen euro) en de onderhoudslasten vanuit oogpunt van waterbeheer (2 in plaats van 15 miljoen euro).

De deelnemende partijen in de Multikering hopen nu op een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek. Hierbij moet nog wel een aantal technische aspecten de nodige aandacht krijgen. Dat betreft onder andere de invloed van de diepwand op grondwaterstromen en de constructie van de diepwand in het duinzand en door een kleilaag.

Reageer op dit artikel