artikel

Socratische aanpak

infra

Risicomanagement, projectbeheersing, documentbeheer… Het zijn van die begrippen waarover veel organisaties in de infra sector zeggen: we zouden er “meer” mee moeten doen.

Maar of men hier écht iets mee wil is maar de vraag. Ik vergelijk het met mijn dochter die om een snoepje vraagt, maar eigenlijk een boterham nodig heeft. Stel, een opdrachtgever heeft behoefte aan ondersteuning bij zijn projectbeheersing. Dan kan ik uiteraard een match maken met een professional met de juiste kennis en ervaring (de dropsleutel). Maar als de opdrachtgever en ik doorpraten over projectaanpak, processen en knelpunten kunnen we ook best tot het inzicht komen dat zijn projectbeheersing of bepaalde aspecten daarvan niet helemaal op orde zijn. Dan is een heel andere oplossing nodig. Bijvoorbeeld een training voor de medewerkers of een advies over aanpassing van bestaande processen (de boterham).

Voor ons als bureau voor advies en interim management is daarom een socratische aanpak tijdens gesprekken met opdrachtgevers noodzakelijk. De uitdaging is om samen tot de kern van het probleem te komen. Maar hoe graag ik ook zou willen dat elke opdrachtgever zijn echte beweegredenen blootgeeft, zolang ik niet investeer in een vertrouwensrelatie met de opdrachtgever ziet hij mij vooral als iemand die ‘mensen wil wegzetten’. Terwijl de inzet van capaciteit in mijn visie slechts één van de mogelijke oplossingen kan zijn en lang niet altijd het echte probleem oplost. Het gaat om de vraag achter de vraag. Waar ligt mijn gesprekspartner nu écht wakker van?

Wederzijds vertrouwen dus. Zei Socrates al niet dat een relatie alleen tot bloei kan komen wanneer beide partijen dezelfde intentie hebben om er een meerwaarde uit te halen? Net als bij het opvoeden van kinderen is onvoorwaardelijk vertrouwen cruciaal wanneer ik denk dat ze een gezonde boterham nodig hebben en geen snelle suikers. Hoe krijg ik dat voor elkaar? Door te investeren in de relatie, door goed de onderliggende problematiek te inventariseren, heel goed te luisteren en vooral niet te snel met een (halve) oplossing te komen. Een mooie uitdaging in mijn werk én in mijn rol als vader.

Egbert de Kok, business manager Financieel bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Reageer op dit artikel