artikel

Luchtzuiverende slurry en coating voor open deklagen

infra Premium

KWS Infra heeft in Ridderkerk een proef afgesloten met nieuwe luchtzuiverende producten in een zoab wegdek. Op basis van de metingen is KWS positief over de marktkansen.

In de Burgemeester de Zeeuwstraat heeft het wegenbouwbedrijf twee varianten van het product Konwéclear met de luchtzuiverende stof titaandioxide getest.

Konwéclear C is een cementslurry met titaandioxide die in de poriën van een open deklaag wordt aangebracht. Hiermee verliest het zoab wel grotendeels zijn geluidreducerende eigenschappen. “Maar dat is ook niet overal vereist”, zegt senior adviseur Business Development Alex van der Wall.

De variant Konwéclear S is een doorzichtige, dunne coating die op het oppervlak wordt gesproeid. Hierbij blijven de poriën volgens het bedrijf wel open en wordt de geluidreducerende werking niet aangetast. Voordeel is ook dat ook wegdekken met een minder open structuur behandeld kunnen worden.

KWS Infra heeft afgelopen jaar de luchtkwaliteit bij de behandelde vakken gemeten en vergeleken met een referentievak op dezelfde locatie. Voor het meten zijn diffusiebuisjes met daarin een absorptiestof opgehangen. Het resultaat is volgens het bedrijf dat de slurry 15 tot 40 procent stikstofoxiden (NOx) afbreekt en omzet in nitraten en 3 tot 16 procent stikstofdioxiden (NO2). Bij het wegdeel met de coating is een afbraak van NOxgemeten van 9 tot 15 procent en van NO2met 16 tot 19 procent.

Waarden

De waarden betreffen de gemiddelde afbraak over driemaal een periode van 3 weken. Aangezien titaandioxide alleen werkt onder invloed van zonlicht, zijn de meetwaarden daarvoor gecorrigeerd. Dat levert volgens KWS Infra veel hogere waarden op, bijvoorbeeld 72 procent reductie van stikstofoxiden door Konwéclear C.

Bij het op de markt brengen van Konwéclear heeft KWS Infra ook de resultaten betrokken van onderzoeken die in het buitenland zijn uitgevoerd naar de werking van titaandioxide. In Nederland loopt onder andere een proef in Hengelo (O) met luchtzuiverende betonnen straatklinkers. Projectleider Jos Brouwers, hoogleraar bouwmaterialen, brengt op korte termijn zijn bevindingen naar buiten, maar geeft al wel aan dat wat hem betreft aanvullend wetenschappelijk onderzoek nodig is naar de luchtzuiverende werking van titaandioxide onder de heersende weersomstandigheden in Nederland.

Adviseur Van der Wall van KWS Infra noemt met name het meten van de effectiviteit van titaandioxide de moeilijkheid. Hij verwacht daarom wel een langzame introductie van het product. “Maar dan hebben we het in elk geval klaarstaan.”

Reageer op dit artikel