artikel

Column: Water-Provincies Nieuwe Stijl

infra

De politieke steun voor het voortbestaan van provincies “Oude Stijl” brokkelt af, zo berichten de media.

“De taken van provincies kunnen sterk worden ingeperkt”, stelt de PVV in haar
verkiezingsprogramma. “De provincies gaan vooral over ruimtelijke ordening,
regionale infrastructuur en beheer van het landelijk gebied”, vindt de VVD. De
commissie Kalden stelt dat provincies zich moeten beperken tot met name
ruimtelijk-economische vraagstukken. Maatschappelijke aandachtsgebieden als
Sport en Jeugdzorg moeten worden overgedragen aan de gemeenten. Daar is
bovendien geen grondwetswijziging voor nodig, zodat redelijk snel (financieel)
resultaat kan worden geboekt.

Maar wat blijft er over als de provincies worden ontdaan van al hun
“maatschappelijke franje”? Alleen nog de ruimtelijke ordening en de regionale
mobiliteitsinfrastructuur. En eenmaal zó ver uitgekleed, kunnen de provincies
gemakkelijk fuseren met de waterschappen tot “waterprovincies”. Water is in
Nederland nu eenmaal het leidend beginsel bij de ruimtelijke ordening. Daarmee
ontstaan provincies “Nieuwe Stijl”, die de integrale regie voeren over Water,
Ruimtelijke Ontwikkeling en Regionale Mobiliteit.

In de komende tien-twintig jaar zal ook het opschalingsproces van fuserende
gemeenten nog ongeremd voortschrijden. Steeds weer zullen de kleinste gemeenten
samenklonteren met hun buren. De commissie Kalden heeft een aantal van ca. 30
regiogemeenten genoemd als wenselijk voor het bestuurbaar houden van Nederland.
Daarmee komen de toekomstige regiogemeenten qua omvang min-of-meer overeen met
de omvang van de huidige 26 waterschappen.

De logische volgende stap rond 2025 of zo is dan ook om de provincies en
waterschappen gezamelijk te laten opgaan in de opgeschaalde regiogemeenten, met
de oorspronkelijke gemeenten als deelgemeenten. Zo verandert er aan de ene kant
weinig: alle historische structuren blijven bestaan, inclusief representatieve
democratie op lokaal niveau. En aan de andere kant ontstaat er op lokaal niveau
eindelijk rust in de bestuurlijke drukte.

Hans Middendorp
Senior consultant Ruimtelijke Ontwikkeling & Water bij Balance – Advies +
Projecten + Interim.

Reageer op dit artikel