Whitepapers

Meer huurtransacties in vastgoed

bouwbreed

Meer huurtransacties in vastgoed

Hoogste volume vastgoedbeleggingen sinds 2007

Amsterdam, 15 februari 2015 – De vastgoedbeleggingsmarkt haalde in 2015 het hoogste volume sinds 2007. Er werd vooral veel in woningen en winkelvastgoed geïnvesteerd. Ook de gebruikersmarkt herstelt. De kantorenmarkt zet een stabiele groei in en de bedrijfsruimtemarkt zag het hoogste opnameniveau tot nu toe gemeten.

Voorzichtig herstel kantorenmarkt

De vraag naar kantoormeters blijft gericht op kwalitatief hoogstaande panden op goede locaties. De opname van kantoormeters laat een positieve trend zien met een langzame stijging. In de regio Amsterdam lijkt, als een van de weinige regio’s, sprake te zijn van een dalende trend in het aanbod. Ondanks meer transformaties van kantoren naar woningen, hotels, studentenhuisvesting en vluchtelingenopvang, blijft de leegstand hoog.

Sterke stijging verhuur bedrijfsruimte

De opname van bedrijfsruimte was in 2015 met meer dan 4 miljoen m2 het hoogste jaarlijks gemeten niveau tot nu toe. Met name de logistieke regio’s in het zuiden van het land zijn verantwoordelijk voor een groot deel van deze opnamecijfers. De vraag naar modern logistiek vastgoed op de belangrijkste knooppunten, zoals Tilburg en Venlo, blijft gezond en de opnamecijfers zijn het laatste kwartaal dan ook verder gestegen.

“De functie van een gebouw is om te voorzien in de behoefte van de gebruiker”, aldus Jan van der Doelen, ING sectormanager Bouw & Vastgoed. “Een aantal gebouwen voorziet daar niet (meer) in. Steeds meer gebouwen voldoen wel weer aan de vraag door transformatie en/of een verregaande verduurzaming. Transformeren is dus zeker een oplossing, deze moet maximaal ingezet worden voor maximaal behoud van het bestaande vastgoed. Daar is creativiteit, samenwerking en ondernemerschap vanuit alle stakeholders voor nodig.”

Lees de gehele publicatie in pdf:

Reageer op dit artikel