video

Slim en efficiënt aanbesteden met applicatie Cobouw E-tender

bouwbreed Premium

Slim en efficiënt aanbesteden met applicatie Cobouw E-tender

De nieuwe webapplicatie Cobouw E-tender springt in het gat in de markt om vooral inschrijvers van bouwprojecten te faciliteren bij elektronisch aanbesteden. Voor opdrachtgevers wordt het makkelijker om partijen te selecteren voor onderhandse opdrachten.

“Bouwers, vooral in het mkb, hebben nog weinig structuur in hun inschrijfproces’’, weten Sebastiaan Smit en Hein de Haan van Quality Flow. ‘‘Het opvragen van prijzen bij hun onderaannemers en leveranciers is vaak nog een ratjetoe van bellen, mailen en faxen. Dat kan nu in de helft van de tijd door de Cobouw E-tender te gebruiken. En dan heb je ook nog eens een beter inzicht in je raming.” Quality Flow is donderdag een alliantie aangegaan met Cobouw om op korte termijn naast de inschrijftool ook Bouwberichten en kosteninformatie te koppelen aan het systeem.

De ambitie is op deze manier een forse inhaalslag te maken op het gebied van elektronisch inschrijven en aanbesteden en een integraal platform te bieden voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de bouw. De kosten voor het gebruik van E-tender verdienen zich ruimschoots terug is de stellige overtuiging. De meerwaarde is om de tool meteen in te bedden in het inkoopproces en te integreren met de begroting, de inschrijving én de nacalculatie.

Voor onderhandse aanbestedingen bestaat nu nog niets om slim en efficiënt in te schrijven en voor openbare opdrachten worden omissies ingevuld die TenderNed niet biedt. “TenderNed begint pas op het moment van inschrijving en is voor alle overheidsopdrachten, dus ook voor potloden of computers. Daardoor ontbreken bouwspecifieke kenmerken. Ook is het voor een ondernemer een ondoorzichtige brij om in te zoeken. Daarin willen we faciliteren met een speciale desk om 95 procent van de relevante opdrachten te filteren, zonder dat elke aanbesteding moet worden doorgeklikt op geschiktheid.”

Veel gemeenten worstelen met het uitnodigingsbeleid voor onderhandse opdrachten, is de directeuren opgevallen en daarom broeden ze op een extra optie voor inschrijvers om zich aan potentiële opdrachtgevers te presenteren via een soort ‘LinkedIn’. “In aanvulling op ‘past performance’ kun je dan relevante marktpartijen vinden die bij jouw opdracht passen.”

Meer informatie over Cobouw E-tender vind je hier

Video Cobouw E-tender

Bron: Bouwberichten.

Reageer op dit artikel