video

Airbags dempen bevingen Groningen

bouwbreed Premium

Airbags dempen bevingen Groningen

Met diepwanden gevuld met luchtzakken willen Archipunt en LievenseCSO complete dorpen in Groningen beschermen tegen aardbevingen. Ook pleiten de ingenieursbureaus voor versteviging van de zandlaag met injectie van bacteriën.

Het concept, dat luistert naar de naam Groninger Gasvesten, bestaat uit 15 meter diepe diepwandsleuven die in een ring rondom de dorpen worden gegraven. De sleuven worden niet gevuld met beton en wapeningsstaal, maar met zakken gevuld met lucht onder hoge druk. Ballastmateriaal voorkomt dat de zakken opdrijven. Aan de bovenkant worden ze afgedekt met een laag grond, zodat ze het landschap niet verstoren. De slotgracht met lucht die zo ontstaat, isoleert de gebouwen van de horizontale krachten die bij aardbevingen optreden in de bovenste bodemlagen. Voor een dorp als Middelstum becijferen de initiatiefnemers de kosten in totaal op dertig miljoen euro. Omgerekend per woning komt dat neer op 27.000 euro, wat voordeliger is dan het afzonderlijk verstevigen van alle huizen.

“Groot voordeel is bovendien”, meldt Annette van Apeldoorn van Archipunt, “dat je niet alleen de woningen beschermt maar meteen ook kerken en andere waardevolle gebouwen. Als je op deze manier alle dorpskernen aanpakt bescherm je meteen 70 procent van de bebouwing in Noord-Oost Groningen. Dan hoef je alleen de panden in het buitengebied bouwkundig te versterken.”

Volledige bescherming bieden de Gasvesten niet, wijzen berekeningen uit. Ze halen wel de pieken van de bevingen af. Een aardbeving van kracht 5 op de schaal van Richter waarvoor wordt gevreesd, wordt zo gedempt tot kracht 3,5. Van Apeldoorn: “We weten inmiddels goed wat voor schade bij dergelijke bevingen ontstaat en wat voor maatregelen we daarvoor moeten treffen.”

Archipunt en LievenseCSO dienden hun oplossing in bij de NAM in het kader van de marktconsultatie. Daarin zoekt de NAM nadrukkelijk naar oplossingen om woningen slim bouwkundig te versterken. De Gasvesten benaderen de problematiek heel anders, zodat de inzending werd doorgeschoven naar het zogeheten ideeënloket. In het plan van de Groninger Gasvesten worden ook de zandlagen onder de dorpen versterkt. Door injectie van bacteriën worden zandkorrels aan elkaar gekit zodat de zandlaag zich bij trillingen niet gaat gedragen als een vloeistof. Die techniek is eerder beproefd bij experimenten van de TU Delft en Deltares.

Video: Airbags om bevingen te dempen

Bron: RTV Noord.

Video

Reageer op dit artikel