partner nieuws

Daalt of stijgt de SDE+ subsidie?

bouwbreed 652

Daalt of stijgt de SDE+ subsidie?

De stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+ of SDE-subsidie) is in het leven geroepen om het produceren van duurzame, schone energie aan te moedigen. De eigenaar van een zonnestroominstallatie krijgt 15 jaar lang een subsidiebedrag per opgewekte kilowattuur. Dat maakt de investering in een zakelijke zonnestroominstallatie een stuk aantrekkelijker. Veel ondernemers willen weten of de SDE-subsidie stijgt of daalt. Om daar goed antwoord op te geven, moeten we eerst weten hoe de SDE+ werkt.

Het bestaansrecht van de SDE-subsidie

Een opwekker van zonne-energie bespaart geld omdat hij minder stroom hoeft in te kopen. Ook krijgt hij een vergoeding voor de stroom die hij teruglevert aan het net. Helaas is dit vaak niet genoeg om de investering in zakelijke zonnepanelen te dekken. Hierdoor blijft het financiële verschil tussen duurzame stroom en grijze stroom te groot, waardoor bedrijven de stap naar zakelijke zonnestroom niet durven en kunnen zetten. De SDE-subsidie is ontworpen om het gat tussen grijze en groene stroom te overbruggen en daarmee de overstap naar zakelijke zonnepanelen aantrekkelijker te maken.

Zonnestroom Hoe werkt de SDE-subsidie?

Voor het berekenen van de SDE-subsidie is de gemiddelde kostprijs van een zonnestroominstallatie van belang, net als de kostprijs van elektriciteit. De subsidie wordt berekend aan de hand van een basisbedrag en een correctiebedrag, waarbij het correctiebedrag van het basisbedrag wordt afgetrokken om het nettobedrag te berekenen.

Het basisbedrag van de subsidie wordt jaarlijks berekend door de overheid en uitgedrukt in €/kWh. Dit basisbedrag wordt elk jaar geïndexeerd en gebaseerd op de actuele kostprijzen van hernieuwbare energietechnologieën. Hoe goedkoper zonnepanelen dus worden, hoe lager het basisbedrag. Zo zorgt de overheid ervoor dat zonnepanelen elk jaar financieel gezien praktisch even aantrekkelijk blijven en voorkomen ze dat ze gratis zonnepanelen uitdelen.

Het correctiebedrag in de SDE+ formule is het gemiddelde verschil tussen de grijze elektriciteitsprijs per kWh en groene elektriciteitsprijs per KWh. Grijze stroom is momenteel goedkoper dan groene stroom. De SDE-subsidie is er om dat gat op te vullen en investeren in duurzame stroom aantrekkelijker te maken. Het correctiebedrag stijgt als zonnepanelen goedkoper worden, omdat het dan ook goedkoper wordt om duurzame stroom op te wekken.

 Stijgt of daalt de SDE-subsidie?

De hoogte van de SDE+ verschilt dus per jaar. Het basisbedrag verandert, net als het correctiebedrag. Momenteel daalt het netto subsidiebedrag door de ontwikkelingen op de energiemarkt. Dit lijkt erg negatief, maar dat valt in de praktijk mee. Omdat zonnestroominstallaties steeds goedkoper worden, wordt de gemiddelde kostprijs in €/kWh ook steeds lager. Dit komt omdat het vermogen per paneel steeds hoger wordt, terwijl de kostprijs afneemt.

Hierdoor wordt het verschil tussen het opwekken van grijze en groene stroom, ook zonder SDE-subsidie, steeds kleiner.

Een daling in het netto SDE-subsidiebedrag maakt in theorie dus niet uit. De hoogte ervan is gekoppeld aan de hoogte van het investeringsverschil tussen groene en grijze stroom. Hierdoor blijft het verschil relatief gezien gelijk, waardoor investeren in zakelijke zonnepanelen altijd even aantrekkelijk blijft.

Er is alleen één grote maar.

Zonnestroom

Eén hele grote maar

Hierboven hebben we de theorie beschreven, maar in de praktijk zien we dat een jaar later SDE+ aanvragen een groot verschil laat zien. Hoe dat kan?

Als je zeker weet dat je zonnepanelen wilt plaatsen, vraag dan zo vroeg mogelijk SDE+ aan

Bij het toekennen van de SDE-subsidie moet je de zonnestroominstallatie, afhankelijk van de grootte, binnen 1,5 of 3 jaar hebben gebouwd. Heb je de SDE bijvoorbeeld in het voorjaar van 2017 aangevraagd, dan hoef je in het gunstigste geval pas half 2019 te beginnen met bouwen. In 2017 is het SDE-basisbedrag al vastgezet en toegekend, maar de offerte voor het daadwerkelijk bouwen van de installatie ligt nog niet vast. Je hebt dus SDE toegekend gekregen op basis van de techniekprijzen uit 2017. Terwijl dezelfde techniek in 2019 een stuk goedkoper is geworden. Vroeg aanvragen levert dus een financieel voordeel op: je krijgt in verhouding namelijk meer netto SDE-subsidie tegenover een lagere investering.

Daarom adviseren we bij Zonnestroom Nederland ook: als je zeker weet dat je zonnepanelen wilt plaatsen, vraag dan zo vroeg mogelijk SDE+ aan. De komende jaren zal de prijs van zonnepanelen en omvormers waarschijnlijk verder dalen. Dus als je nu SDE subsidie aanvraagt, pluk je daar over 1,5 of 3 jaar de vruchten van.

Heb je een bedrijfsdak dat groter is dan 1000 vierkante meter, dan is een zakelijke zonnestroominstallatie al snel interessant. Wij kunnen het financiële plaatje voor je uitwerken in een helder en bruikbaar adviesrapport. Gratis en vrijblijvend.

Dit artikel is gesponsord door Zonnestroom Nederland

Reageer op dit artikel