partner nieuws

Van een goed 2018 naar een kansrijk jubileumjaar

bouwbreed 373

Van een goed 2018 naar een kansrijk jubileumjaar

Aan alle kanten merkt Jeroen Verweij, Managing Director Knauf Insulation Nederland dat de bouw enorm is aangetrokken. “Zo noteerden we in november 2018 bijvoorbeeld onze hoogste glaswolomzet ooit. En ook de verkopen van Heraklith houtwol en Supafil inblaaswol voor renovatie lopen enorm goed door. 2018 was in dat opzicht best bijzonder omdat de tekenen van groei in het begin van het jaar nog pril waren.”

De explosieve groei van bouwactiviteiten heeft in 2018 veel toeleveranciers in de bouw waarschijnlijk toch nog wat verrast. Dit was te zien aan de levertijden die in de eerste helft van het jaar opliepen. Of het nu ging om heipalen, deuren en trappen of isolatie. Iedereen kampte met lange levertijden. Gelukkig is dat tij, in elk geval voor Knauf Insulation gekeerd.

Herstructurering

2018 was aan de andere kant ook een bewogen jaar omdat de Knauf groep en het lokale management besloot tot een herstructurering van de houtwol business in Europa. Als gevolg daarvan is de fabriek in juni omgevormd tot een logistieke hub. Verweij: “Doordat we onze focus moesten verleggen van onze eigen productie naar een samenwerking met de andere houtwolfabrieken van Knauf, kwamen daar hele mooie pareltjes naar boven.”

“Zo levert de houtwolfabriek in Simbach een prachtige houtwolplaat met grijze EPS en tand-en groefverbinding. Daarmee kunnen we nu een plaat leveren waarmee je met een beperkte dikte toch de benodigde thermische prestatie behalen. Die plaat is bovendien makkelijk met  één man te monteren. Gezien de schaarsheid van arbeid in de bouw biedt dat enorme voordelen voor onze klanten”, vertelt Verweij.

Knauf insulation

Vooruitblik 2019

Welke kansen en bedreigingen ziet Verweij in het nieuwe jaar ontstaan in de markt? “Als ik kijk naar 2019 zie ik eigenlijk een paar hoofdbewegingen die invloed hebben op de renovatie en nieuwbouwmarkt. Je ziet al langer een combinatie van overheidsbeleid en maatschappelijke discussies rondom het thema ‘nieuwbouw van gas los’. De invoering van BENG, brandveiligheidseisen en de Wet Kwaliteitsborging zullen allemaal hun invloed hebben op de manier waarop we bouwen in de praktijk. Deze publieke discussie zal in mijn optiek steeds breder worden gevoerd en gedragen.”

Kansen

Voor Knauf Insulation en de isolatie-industrie ziet hij daar allerlei kansen. Vooruitlopend op deze nieuwe normen en ook omdat er een tekort is aan metselaars, introduceerde Knauf Insulation inblaaswol voor nieuwbouw. Daar zijn in 2018 steeds meer grotere en kleinere aannemers enthousiast over geraakt. Verweij: “Het is altijd mooi om te zien dat je de juiste snaar weet te raken bij je doelgroep. Dat we iedere keer opnieuw met een oisplossing kunnen komen waarmee we een pijnpunt in de markt oplossen en daar succes mee behalen, daar schuilt de enorme kracht van Knauf Insulation. Ons team van professionals, jong en oud, zijn met recht het fundament waar alles op staat. Zij staan aan de basis van ons succes en de vooruitgang die we samen steeds boeken.”

Een ander voorbeeld is de ECOSE® Technology, een volledig natuurlijke bindmiddel zonder formaldehyde en fenol, dat in 2009 door Knauf is geïntroduceerd. De introductie van dit bindmiddel betekende destijds een revolutie in de isolatie industrie. In 2019 viert het bedrijf daarmee het 10-jarig jubileum.

Verweij legt uit: “Het verwerken van glaswol zorgde voor veel huidirritatie bij de verwerkers. Dat heb je niet als je werkt met glaswol of minerale wol die met het bindmiddel ECOSE wordt gemaakt. Door het natuurlijke bindmiddel is de glaswol voelbaar zachter, geeft minder stof en heeft de hoogste erkenning als het gaat om een gezonde binnenluchtkwaliteit en de laagste emissie VOS. We hebben in 2018 gemerkt dat we daarmee nog een mooie troef in handen hebben die we in het jubileumjaar zeker zullen uitspelen.”

Knauf Insulation

Behoefte aan gekwalificeerd personeel

Toch ziet Verweij ook bedreigingen voor het komende jaar. De grootste is volgens hem een tekort aan personeel in een groeiende renovatie- en nieuwbouwmarkt. Niet alleen bij de verwerkers, maar ook aan de commerciële en adviseurskant is er behoefte aan gekwalificeerd personeel.

Verweij: “Ik hoor van onze Supafil verwerkers bijvoorbeeld dat bij een aantal collega’s de verkoop al vol zit met afspraken tot en met januari 2019. Dat is een flinke agenda! Er valt nog zoveel te winnen in het na-isoleren van woningen om de 2020 doelstellingen in Nederland te behalen.” Verweij is eigenlijk tegen al te veel overheidsinmenging, maar in dit geval is hij van mening dat we in ons land wel wat sturing nodig hebben. “Het is belangrijk dat we meer anti-cyclisch bouwen en de juiste kwalificering in de arbeidsmarkt krijgen. Als we dat niet beter op de rit krijgen, is dat een grote bedreiging.”

Om het vak interessant te maken voor jongeren heeft Knauf Gips de Knauf Academy opgericht en participeert in de Stuc Masters. “Vanuit Knauf Insulation gaan we ook stappen in die richting ondernemen. We hebben in Oosterhout een kleine tool gevonden in ons Heraklith Experience Center. In 2019 opent er een trainingscentrum bij Knauf Insulation in Visé.”

Knauf insulation

Jeroen Verweij
Functie: Managing Director
Leeftijd: 44
Persoonlijke wens voor 2019?
“Ik wens iedereen vooral plezier en een goede gezondheid toe.”

 

 

Reageer op dit artikel