partner nieuws

Toekomstgericht vakmanschap

bouwbreed 225

Toekomstgericht vakmanschap

De toenemende personeelsschaarste en de aanhoudende groei van het werkaanbod zetten de bouw & infra-sector onder hoogspanning. Tijd voor toekomstgericht vakmanschap! Het ontzorgen van werkgever en werknemers op het gebied van scholings- en ontwikkelingsvragen staat bij SOMA Bedrijfsopleidingen centraal, zowel nationaal als internationaal. De opleidingen zijn tot stand gekomen door bekwame instructeurs en meer dan 70 jaar ervaring in de branche om zo het tekort aan vakkrachten te bestrijden.

In tijden van schaarste komen de meest creatieve ideeën voorbij. Vaak gedreven vanuit wanhoop om snel aan goed gekwalificeerd personeel te komen. Stoomcursussen, zelf opleiden door bedrijven, wijzigingen van onderwijsstelsel en andere kritiek op de bestaande instituties. De tarieven verhogen en de lonen explosief laten stijgen; een fantastisch prijsopdrijvend effect welke alleen maar verliezers kent op de langere termijn. In de afgelopen 70 jaar heeft SOMA Bedrijfsopleidingen veel ervaring opgedaan hoe te handelen tijdens en na een crisis.

Alle zeilen bijzetten

We schieten van een economische crisis in een personeelscrisis. Alle zeilen moeten worden bijgezet om de stroom aan openstaande vacatures te kunnen stelpen. Recruiters en reclamebureaus buigen zich over de meest sexy en aantrekkelijke slogans in de jacht op nieuw personeel. Dit terwijl er een groot onbenut potentieel nog altijd aan de zijlijn staat. Dit zijn onder andere de bijna veertigduizend mensen zonder werk die het CBS per januari 2018 telde. Daarnaast is er een enorm potentieel met kleine banen of zelfs helemaal geen banen maar wel de ambitie een baan te willen aanvaarden.

Hoge instroombehoefte

Zij-instroom was in het verleden voor de bouw & infra-sector een zeer belangrijk kanaal. Anno 2018 is dit het enige echte serieuze kanaal om de hoge instroombehoefte te kunnen vervullen. Bouwopleiders hebben alle zo hun specifieke opleidingsprogramma’s om zij-instromers vlot aan de benodigde basiskwalificaties te helpen. Werkgevers- en werknemersorganisaties moeten meer doen met hun eigen instituties. Bouwopleiders gaan het personeelstekort niet direct oplossen, maar kunnen gezamenlijk een stevige impuls geven aan het verkleinen van de vraag naar personeel. Het reguliere beroepsonderwijs gaat de personeelsvraag ook niet op korte termijn oplossen. Op langere termijn, als gevolg van bevolkingskrimp, zal dit zeker nog een extra uitdaging gaan geven.

Beste beleidsmakers, visionairs en andere arbeidsmarktdeskundigen: maak gebruik van je eigen Bouwopleiders en het grote potentieel wat er nog vrij rondloopt. Een nieuwe taskforce onder leiding van een daadkrachtig persoon, in samenwerking met het UWV en Bouwopleiders, is het antwoord op de schreeuwende vraag naar gekwalificeerd personeel.


Zie voor verdere informatie: www.somabedrijfsopleidingen.nl.

 

Logo bouwopleiders
SOMA Bedrijfsopleidingen is partner van Bouwopleiders. Dit is hét platform waarin opleidingsinstituten hun krachten hebben gebundeld voor het geven van advies en het vinden van de juiste training of opleiding.

Reageer op dit artikel