partner nieuws

Ontwikkelen doen we samen

bouwbreed Premium 377

Ontwikkelen doen we samen

Civilion, het landelijk kennis- en opleidingscentrum van en voor de aannemingsbedrijven in de Civiele Betonbouw, heeft als doelstelling het werven en selecteren van leerlingen en deze in voldoende aantallen op te leiden tot gekwalificeerde medewerkers voor functies op alle niveaus binnen de sector.

Reguliere opleidingen en instroomactiviteiten

Vanaf 1987 heeft Civilion zich gericht op het opleiden van betontimmerlieden. Sindsdien heeft het, volgend op de verschillende marktontwikkelingen, zijn instroom- en opleidingsactiviteiten doorontwikkeld tot doorlopende leerlijnen van mbo tot en met hbo+. Daarbij geeft het centrum binnen deze opleidingen invulling aan de vakinhoudelijke aspecten.

Naast deze instroomactiviteiten en opleidingen binnen het regulier onderwijs, ontwikkelt Civilion verschillende modulen op taakniveau die medewerkers binnen de sector helpen beter te functioneren en productiever voor hun onderneming te zijn. Indien cursisten beschikken over bepaalde combinaties van modulen komen zij in aanmerking voor overkoepelende functie-certificaten.

Infrastructurele projecten

De Civiele Bouwsector is volop in beweging. De bouwopgave in Nederland is de komende jaren groot. Naast het uitvoeren van grote infrastructurele werken ligt er ook een enorme opgave op het gebied van renovatie en onderhoud van duizenden kunstwerken zoals bruggen, viaducten, tunnels en sluizen.

Om in de behoefte van de gebruikers van deze infrastructuur te blijven voorzien, moeten zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de sector zich doorontwikkelen. Denk hierbij onder andere aan productinnovaties, digitalisering, robotisering, up-circulariteit, veiligheid en duurzaamheid. Al deze ontwikkelingen stellen eisen aan nieuwe en bestaande medewerkers. De snelle veranderingen in de sector stellen andere eisen aan het bevorderen van de instroom en het opleiden. Daarbij moeten de opleidingen aansluiten op de beroepspraktijk van vandaag én voorbereiden op succesvol functioneren in de toekomst.

Werk aan de winkel

Als Civilion moeten we ons verdiepen in de vraag hoe de toekomst eruitziet. Dat is complex en afhankelijk van vele factoren en de snelheid van de ontwikkelingen. Samen met bedrijven in de Vakgroep Civiele Betonbouw van Bouwend Nederland, die het draagvlak vormen van Civilion, proberen we in de glazen bol trends te herkennen.

Vanuit deze trends moet vervolgens een strategie worden ontwikkeld om voldoende medewerkers naar onze sector te kunnen blijven trekken door hen met aantrekkelijke moderne opleidingsprogramma’s te verleiden zich te ontwikkelen tot Sleutel­vakmanschap. Dat betekent slimme oplossingen bedenken voor complexe, logistieke en organisatorische problemen.

Logo Civilion
Zie voor verdere informatie: www.civilion.nl.

Logo bouwopleiders
Civilion is partners van Bouwopleiders. Dit is hét platform waarin opleidingsinstituten hun krachten hebben gebundeld voor het geven van advies en het vinden van de juiste training of opleiding.

Reageer op dit artikel