partner nieuws

Actuele kennis over beton

bouwbreed 858

Actuele kennis over beton

Beton is het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Verschillende eigenschappen hebben voor deze positie gezorgd: het is overal te maken van lokaal verkrijgbare grondstoffen, is gunstig geprijsd, kan in elke vorm worden gemaakt, is sterk en kent een lange levensduur. Overal in de bebouwde omgeving komen we beton tegen: woningen, kantoren, industrie, bruggen, viaducten, tunnels, wegen, sluizen, kademuren, rioleringen en nog veel meer. Om beton goed en duurzaam te kunnen toepassen, is actuele kennis nodig. Die kennis vind je bij de Beton­vereniging.

De Betonvereniging is in 1927 door aannemers en ingenieurs opgericht met het doel kennis over het destijds voor Nederland nieuwe bouwmateriaal beton te verzamelen en te verspreiden, om daarmee een verantwoord gebruik van beton te bevorderen. Aanvankelijk werd de verzamelde kennis vooral verspreid door middel van lezingen en excursies. Eind jaren dertig raakte de Betonvereniging betrokken bij de opleiding voor betonconstructeurs. Vanaf 1960 verzorgt de Betonvereniging ook de opleiding voor betontechnologen.

Cursussen en opleidingen

Vandaag de dag, 90 jaar jong heeft de Betonvereniging ruim 1600 leden, zowel bedrijven als individuen. Jaarlijks staan zo’n 50 cursussen en opleidingen op het programma en worden ongeveer 1000 professionals opgeleid. De diploma’s die de Betonvereniging verstrekt, zijn in menig werkveld leidend en verplicht: betonlaborant, betontechnoloog, betonconstructeur, betontechnologisch adviseur, betononderhoudskundige.

“De kwaliteit van een betonconstructie wordt voor een belangrijk deel op de bouwplaats bepaald. Onvoldoende opgeleid personeel heeft direct gevolgen voor de kwaliteit van het product. Daarom is de instroom van nieuwe talenten voor onze sector enorm belangrijk”, aldus Maikel Jagroep, directeur van de Betonvereniging. “Om goed aan te kunnen sluiten op die instroom houden we nauwkeurig bij wat de reguliere opleidingen – vmbo, mbo, hbo en universiteit – aan de markt afleveren. Voor elk niveau bieden we wel een passende vervolgopleiding aan. En met een bij de Betonvereniging verworven diploma kun je in het werkveld direct aan de slag.”

Belangrijk fundament onder de opleidingen van de Betonvereniging zijn de docenten. Jagroep: “Onze docenten, zelf betonprofessionals, spreken de taal van de bouwplaats. Daarnaast zijn ze ook autoriteit in hun vakgebied. Daardoor kunnen ze actuele kennis op een praktische wijze op cursisten overbrengen.”

Betonakkoord

Een belangrijke ontwikkeling binnen de beton­sector is het gesloten Betonakkoord voor Duurzame Groei. De Betonvereniging is een natuurlijke partner van de bedrijven die dit akkoord ondertekenden. Duurzaamheid vanuit de thema’s ‘Circulariteit’ en ‘Beperken van de CO2-uitstoot’ is in alle cursussen en opleidingen ingebed. En bij het thema ‘Sociaal Kapitaal’ speelt de Betonvereniging zelfs een hoofdrol. De betonsector wil namelijk:

  • aantrekkelijk zijn voor jonge mensen (vergrijzing);
  • inzetten op Duurzame inzetbaarheid;
  • het kennisniveau, nodig voor verduurzamen, naar een hoger peil brengen;
  • innoveren t.b.v. verduurzaming;
  • sociale omstandigheden in de keten bevorderen;
  • kunnen bewegen in de keten (vooruit en achteruit adviseren).

De Betonvereniging leidt op al deze terreinen professionals op.

logo betonvereniging
Zie voor verdere informatie: www.betonvereniging.nl.

 

Logo bouwopleiders
Betonvereniging is partner van Bouwopleiders. Dit is hét platform waarin opleidingsinstituten hun krachten hebben gebundeld
voor het geven van advies en het vinden van de juiste training of opleiding.

 

Reageer op dit artikel