partner nieuws

Aanleren van nieuwe competenties om bouwuitdaging aan te gaan

bouwbreed 524

Aanleren van nieuwe competenties om bouwuitdaging aan te gaan

De nieuwe bouwuitdagingen kunnen we alleen behalen met goed opgeleide mensen.” Een uitspraak van Edwin van der Weijden, directeur BOB-KOB. “We moeten vaker uitdragen dat de Bouw steeds interessanter wordt voor mensen met een ruime blik, die vernieuwende ideeën hebben en willen werken aan uitdagende bouwprojecten. Een sector waar je je mede door goede opleidingen verder kunt ontwikkelen.” Alleen zo gaan we weer voldoende talenten aantrekken.

Nieuwe ontwikkelingen binnen de opleidingen

Als opleidingsinstituut integreren we nieuwe ontwikkelingen binnen de opleidingen. Ook ontstaan nieuwe opleidingen, zoals integraal projectleider, Jong Professional Programma’s, en verdiepende modules voor medewerkers die al een aantal jaren binnen hun functie werken, maar zich verder blijven ontwikkelen.

Er liggen forse uitdagingen voor de sector Bouw. Denk maar aan het voldoen aan Klimaatakkoord, de Bouwagenda, Duurzaamheid, CO2-neutraal en gebiedsgericht denken. Dit nog los van nieuwe contractvormen en het fors vergroten van het installatiedeel van bouwprojecten, waardoor integraal werken tussen bouwkundig aannemer en installateur noodzakelijk wordt.

Nieuwe functies

Om deze uitdagende fase goed vorm te geven, hebben we meer goed opgeleide mensen nodig. Dit begint natuurlijk met voldoende mensen. Een opgave die veel aandacht heeft van Bouwend Nederland. Instroomcampagnes gericht op jonge mensen om hen te interesseren voor onze mooie bedrijfstak geven een verfrissend beeld. Duidelijk wordt geschetst dat de tijd voorbij is dat je de bedrijfstak slechts binnen kan stromen in de reguliere functies. De functies veranderen en binnen de functies krijgen we steeds meer nieuwe rollen. Veel interessanter dus dan in de laatste vijftien jaar.

Technische ontwikkelingen zijn de basis voor nieuwe functies. Wie dacht vijf jaar terug aan functies als dronepiloot of circulair adviseur? Om mensen aan te trekken, laten we als bedrijfstak graag deze kant zien. Misschien willen we het wel benoemen als “Van tekentafel naar BIM5-instituut!” Op de bouwplaats zien we dus steeds vaker dat vaklieden geen tekeningen meer hebben, maar een I-pad of soms al een VR-bril, die instructies geeft op welke plaats welke activiteit hoe uitgevoerd moet worden.

Er is in de bedrijfstak dus behoefte aan mensen met een hele andere achtergrond. Een verschuiving van puur vaktechniek naar integraal denken en met kennis van nieuwe media en systemen.

Nieuwe rol voor de vakman

Daarnaast zien we dat binnen functies steeds vaker nieuwe rollen worden ingevuld. De projectleider van weleer is tegenwoordig steeds actiever betrokken als integraal projectleider in de pré-opdrachtfase. Binnen projectmanagement van infraprojecten zien we het IPM (Integraal ProjectManagement) model steeds vaker haar intrede doen, waardoor rollen als contractmanager en omgevingsmanager worden geïntegreerd in reguliere functies. Ook bij de vaklieden zien we steeds vaker dat de vakman meer coördinerende taken uitvoert, zodat de uitvoerder zich meer kan richten op zijn kerntaken.

Ontwikkelingen die invloed hebben op gewenste kennis, kunde en attitude. De bouw is en blijft een dynamische omgeving, waarbij het aanleren van nieuwe competenties een vereiste is om bij te blijven.

Als opleidingsinstituut BOB-KOB volgen we ontwikkelingen en integreren deze in onze opleidingen en workshops.

Samen met de bouwbedrijven zorgen we er zo voor dat de bouw een aantrekkelijke sector blijft.

Zie voor verdere informatie: www.bob.nl en www.kob.nl

 

Logo bouwopleiders

BOB-KOB is partner van Bouwopleiders. Dit is hét platform waarin opleidingsinstituten hun krachten hebben
gebundeld voor het geven van advies en het vinden van de juiste training of opleiding.

Reageer op dit artikel