partner nieuws

Renovatie 2018: deel de kennis

bouwbreed 1395

Praktische oplossingen en kennis over sneller, efficiënter en omgevingsvriendelijk renoveren. Het programma van Renovatie 2018.

Renovatie 2018: deel de kennis

Op 23, 24 & 25 mei 2018 vindt de 5e editie van de beurs Renovatie plaats in de Brabanthallen, Den Bosch. Het moment voor aannemers, installateurs en specialistische renovatiebedrijven en natuurlijk ontwerpers, adviseurs en andere voorschrijvers om praktische kennis op te doen en de nieuwste producten en technieken te ervaren.

Naast een compleet overzicht van leveranciers op de beursvloer is er een uitgebreid inhoudelijk programma met praktijktheaters en diverse lezingen en workshops waar de belangrijkste thema’s ook vanuit het perspectief van de gebouw-beheerder en – eigenaar zoals woningbouwcorporaties, VvE’s of gemeentes, scholen en zorginstellingen worden belicht.


Bouwlogistiek bij renovatieprojecten

Op woensdag 23 mei, van 10:30 tot 11:00 in de Renovatie Arena

Op woensdag 23 mei wordt tijdens de beurs Renovatie een gratis bijeenkomst over bouwlogistiek bij renovatieprojecten georganiseerd.
Bij renovaties en mutaties komen gemiddeld 5 tot 10 onderaannemers naar een woning; vaak met evenzoveel bestelbusjes. Leveranciers rijden af en aan en vaak wordt er ook nog even snel afgehaald bij de groothandel. Buren storen zich aan al die op de stoep geparkeerde busjes.
De bouwlogistieke kosten bedragen vaak meer dan 20% van de renovatiekosten. En al die ‘spoedjes’ gaan ook nog eens met de nodig faalkosten en planningsproblemen gepaard. Kan dat niet slimmer en goedkoper? Welke bouwlogistieke lessen zijn er voor renovaties?
Wat doen we als we vanaf 2025 niet meer welkom zijn met een bestelbus op diesel? Wordt het allemaal elektrisch? Verstandig om na te denken over stroomlijning van de bouwlogistiek bij renovaties en mutaties met slimme informatietechnologie!

Vragen die ook aan de orde komen, zijn:

• Waarom is bouwlogistiek bij renovatieprojecten nodig?
• Bouwlogistiek zelf doen of uitbesteden?
• Mag je straks nog met je bestelbus de stad in?
• Hoe kan de groothandel betere bouwlogistiek mogelijk maken?

Sprekers zijn:

• De heer Walther Ploos van Amstel, lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam
• De heer Gerben Driest, projectmanager Leanworks en Logistiek bij Raab Karcher
• De heer Arjan Walinga, Accountmanager Bouw Klein bij Bouwend Nederland


Bekijk hier het hele programma van Renovatie 2018 >>


Affordable zero energy buildings

Op wo. 23 mei, 13:00-13:50 en 14:00-15:00 in de Renovatie Arena, Koepel

Acht partijen uit zes EU-landen werken as we speak samen in project AZEB (Affordable Zero Energy Buildings) aan een methodologie die alle bouwdisciplines voor energieneutraal bouwen integreert: van ontwerpfase tot en met oplevering.
Vanuit Nederland is vereniging DNA in de bouw projectpartner. De methodologie, die als pijlers heeft kosten, comfort en gezondheid en die betrokkenheid, wensen en eisen van de klant centraal stelt, is eind 2019 gereed.
Tijdens Renovatie 2018 kunnen beursbezoekers in workshops, georganiseerd door DNA in de bouw, oefenen met verschillende modellen en ontdekken hoe je de meest optimale verhouding in de 3-eenheid kosten-comfort-gezondheid kan worden bepaald.


Specificeren bij resultaatgericht samenwerken

Op woensdag 23 mei, van 15:00 tot 16:30 in de Renovatie Arena

Op 25 mei wordt tijdens de beurs Renovatie het seminar Specificeren bij RGS georganiseerd. Het is gratis toegankelijk bij voorregistratie.
Resultaatgericht samenwerken (RGS) levert aantoonbaar voordeel op: tot 20% op directe kosten en 50% op indirecte kosten. Bovendien leidt RGS tot hogere kwaliteit en bewonerstevredenheid en kortere doorlooptijden.
Het begint ermee dat de opdrachtgever helder maakt wát hij wil hebben en het aan de opdrachtnemer overlaat om de slimste aanpak te ontwerpen. Maar welk specificatieproces hoort daarbij? Hoe is dat verbonden met het inkoopbeleid van de opdrachtgever?
Wat is het beste moment om de markt te benaderen en om die bij het inkoopproces te betrekken? Hoe kun je als opdrachtgever sociale, technische, economische of proceseisen meenemen? Hoe koop je renovatie en onderhoud resultaatgericht in? Hoe verwerk je sociale, technische, economische en proceseisen in een functionele specificatie?

Experts geven de antwoorden, aan de hand van het onlangs door Aedes, OnderhoudNL en PB3R ontwikkelde Model Vraagspecificatie RGS.
Sprekers zijn:

• Okke Spruijt, directeur van OnderhoudNL
• Paul Kuijpers, adviseur en partner bij Balance & Result en medegrondlegger van PB3R
• Ron Sierink, inkoper bij Mitros en medegrondlegger van PB3R
• Carel Hagemans, directielid bij Hagemans Vastgoedonderhoud, bestuurslid bij OnderhoudNL en lid van PB3R


Op weg naar energieprestatiegarantie

Op woensdag 23 mei, van 15:00 tot 17:00 in de Koepel

‘Trias energetica met prestatiegarantie’ is het thema van een gratis seminar op woensdag 23 mei tijdens de beurs Renovatie 2018.
Het is de sleutel tot een succesvolle en betaalbare renovatieaanpak, waarbij een hoogwaardige schil die het energieverlies tot een minimum beperkt en gebouwen tot comfortabele en gezonde leefruimtes maakt, op eerste plaats staat.
Clarence Rose (expert energieneutraal bouwen, docent en passiefhuis certificeerder, Azimut Bouwbureau/DNA in de bouw) is spreker en stelt een renovatieaanpak voor die juist door de langetermijnvisie mét prestatiegarantie financierbaar wordt, met behoud van maandlasten. Omdenken van labelsprongen naar échte prestaties en gewaarborgde kwaliteit is dé uitdaging bij de Nederlandse renovatieopgave. Nederlandse voorbeelden laten zien hoe samenwerking van adviseurs, leveranciers, financiers en beleidsmakers een grootschalige aanpak mogelijk maakt.

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

• Gezond, comfortabel én betaalbaar; te veel gevraagd bij energetische renovatie?
• Waarom kan juist een hoge energieambitie rendabel zijn?
• Hoe worden beoogde prestaties werkelijkheid?


Nationale EPA Kwaliteitsdag

Op donderdag 24 mei, van 10:15 tot 12:10 in de Renovatie Arena

Op donderdag 24 mei wordt tijdens de beurs Renovatie in Den Bosch het Nationaal EPA kwaliteitscongres georganiseerd.

Ter realisatie van afgesproken klimaatdoelstellingen, wordt het energielabel gezien als zeer belangrijk middel. En woningcorporaties, vastgoedeigenaren en woningbezitters weten: de renovatie van een gebouw is hét moment voor verhoging van dat label.
Beleid rondom en systematiek van het – inmiddels veelbesproken – energielabel, maar ook de kwaliteit en ervaring van de betrokken adviseurs én de eventuele aanwezigheid van stimulerende (subsidie)maatregelen, zijn voor een groot deel succesbepalend.
Een vruchtbare voedingsbodem dus, voor een verhelderende conversatie met experts en beleidsbepalers. Sprekers zijn afkomstig van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, ISSO, KvINL, FedEC en andere organisaties in het level playing field.
Bezoekers van het (gratis) congres worden geïnformeerd over (onder meer) een nieuwe systematiek (NTA8800), het EPA-adviesplatform als helpdesk, de vernieuwde diploma-eisen voor adviseurs en de subsidiemogelijkheden voor bijvoorbeeld Verenigingen van Eigenaren.


Bekijk hier het hele programma van Renovatie 2018 >>


Sneller en Beter naar 0 op de Meter

Op donderdag 24 mei, van 12:30 tot 13:30 in de Renovatie Arena

Welke oplossingsrichtingen voor het verduurzamen van bestaande wijken en woningen zijn kansrijk?
Peter Linders is programmaregisseur van het Europees Innovatieprogramma OPZUID-SBNoM. Hij is de debatleider en verkent in een uur wat de kansrijke oplossingsrichtingen zijn.

Gespreksdeelnemers zijn:

Oud tweede kamerlid Albert de Vries
Directeur Woonconnect Aart Wijnen
Eric Logister (D66)


Bewonerscommunicatie en -participatie

Op donderdag 24 mei, van 14:00 tot 16:00 in de Renovatie Arena

In het Rendakaffee staan bewonerscommunicatie en vraaggestuurd renoveren centraal. Aan de hand van stellingen deelt Paul Tholenaars, directeur Wonen bij Woonbedrijf, de do’s en don’ts op dit gebied.
Wat krijg je als we onze huurders mede aan het stuur zetten en niet alles ‘met de professionals’ bedenken? Oftewel, Woonbedrijf wil graag klantgestuurd werken. Paul Tholenaars, directeur Wonen van Woonbedrijf, licht dit proces toe, inclusief dilemma’s en successen.
Huurders komen met verschillende intenties naar een bewonersavond: om te luisteren, te discussiëren of samen te werken. Bij elke bijeenkomst is het goed om deze vormen te onderscheiden. Dé bewoner bestaat niet. Als corporatie zijn er ook drie niveaus waarop je de bewoner kunt betrekken: als bewoner in zijn woonomgeving, als klant van de dienstverlening van de corporatie en als beïnvloeder van het corporatiebeleid. Daarnaast is er ook nog klantgestuurd ontwikkelen, waarbij bewoners zelf de ontwikkelingen hebben vormgegeven. Door ruimte te geven, ontstaan er onverwachte dingen.


Verduurzaming van monumenten

Op vrijdag 25 mei, van 10:30 tot 12:30 in de Renovatie Arena

Op vrijdag 25 mei wordt tijdens de beurs Renovatie een gratis symposium over de verduurzaming van monumenten georganiseerd.

Redenen voor het verduurzamen van monumenten zijn divers. Al was het maar om te voldoen aan de wereldwijde klimaatdoelstelling.
Voor nieuwbouwprojecten bestaan standaardmaatregelen en -toepassingen zoals zonnepanelen en isolatie. Niet altijd zijn deze geschikt voor de bestaande bouw, en zeker voor monumenten. Toch is het ook van belang om voor deze panden naar mogelijkheden te zoeken: veel Nederlandse historische binnensteden bestaan immers voor een groot deel uit monumenten.Ook voor eigenaren en gebruikers van monumenten is verduurzaming van belang. Monumenten zijn niet ontworpen voor onze huidige eisen en woonwensen, maar zitten vaak verrassend goed doordacht in elkaar. Het niet optimaal gebruiken van de potenties van deze bijzondere gebouwen kan leiden tot een laag comfort en hoge energierekening.
Monumenten hebben een andere aanpak nodig dan andere bestaande gebouwen: “Ieder monumentaal pand is uniek, en dat vraagt om maatwerk. Je moet per pand kijken waar de mogelijkheden tot verduurzaming liggen én de cultuur- en architectuurhistorische waarden behouden”, volgens Birgit Dulski, afsluitende keynote tijdens het symposium.
De bijeenkomst heeft als doel om aan de hand van twee praktijkvoorbeelden stil te staan bij de ‘lessons learned’. De cases waren onderdeel van het pilotproject ‘verduurzaming van monumenten’, uitgevoerd in opdracht van het ministerie OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Het betreft de Westergasfabriek in Amsterdam (besproken door bouwcoördinator Ingo Ruijterman) en het kantoor Jongerius, behorende bij het Complex Jongerius te Utrecht (besproken door Roel Lichtenberg, partner en architect bij BLAUW architecten).

Vragen die aan de orde komen zijn onder meer:

• Welke aanpak vergt het verduurzamen van monumenten?
• Welke ervaringen zijn er in de praktijk opgedaan met het verduurzamen van monumenten?
• Hoe worden de verduurzamende maatregelen gemonitord/beoordeeld op beoogd effect?
• Welke aanbevelingen voor de toekomst kunnen er gedaan worden om de verduurzaming van monumenten te stimuleren en te verbeteren?


Bekijk hier het hele programma van Renovatie 2018 >>


Toekomstbestendig renoveren

Op vrijdag 25 mei, van 13:30 tot 14:30 in de Renovatie Arena

Toekomstbestendig renoveren is het thema van een gratis seminar op vrijdag 25 mei tijdens de beurs Renovatie 2018.

Woningen worden gedurende hun levensduur meermaals gerenoveerd. Natuurlijk kunnen we dit elke keer zien als een nieuwe opgave, maar beter is het om te komen tot een toekomstbestendige wijze van renoveren.
De huidige situatie is er één van renoveren voor het moment. Veel renovaties zijn zeer arbeidsintensief en gebeuren op de bouwplaats zelf. Dit resulteert in oplossingen waarmee de woning alleen voldoet aan de op korte termijn gestelde eisen.
Maar die eisen zullen blijven veranderen en steeds weer zullen de woningen moeten worden aangepast. Hoe komen we tot oplossingen die toekomstige renovaties niet in de weg staan? Tot toekomstbestendige oplossingen die op een groot deel van de voorraad toepasbaar zijn?

Vragen die (ook) aan de orde komen, zijn:

• Wat is toekomstbestendig?
• Waar moeten we rekening mee houden?
• Hoe scoren renovatieconcepten?

Spreker is dr.ir. Henk Brinksma, onderzoeker Lectoraat Vernieuwend Vastgoedbeheer aan de Hogeschool Utrecht.


Renoveren en circulariteit

Op vrijdag 25 mei, van 15:00 tot 16:30 in de Renovatie Arena

Op vrijdag 25 mei organiseert New Horizon Urban Mining op Renovatie 2018 het seminar ‘Renoveren en circulariteit’.

Het seminar neemt u mee in de wereld van de circulaire renovatie. Circulaire renovatie biedt een beter alternatief voor slopen en nieuwbouw. Er gaan door hergebruik, maar ook door innovatie immers veel minder grondstoffen verloren.

Sprekers zijn Alex Verkuijlen, directeur Oogstbedrijf bij New Horizon Urban Mining, commercieel directeur Mark van Breukelen van Stiho, Petran van Heel van de ABN AMRO en aannemer William van de Pol van Biltz.

Zij delen, ieder vanuit hun eigen perspectief als Urban Miner, retailer, opdrachtgever en uitvoerder, hun ervaringen met het hergebruik van grondstoffen uit de bebouwde omgeving bij renovatie.


Bekijk hier het hele programma van Renovatie 2018 >>


Reageer op dit artikel