partner nieuws

Kansen voor energiezuinige elektromotoren

bouwbreed 597

Kansen voor energiezuinige elektromotoren
Monteur reviseert een elektromotor. Foto: Beckmann Groep

Energiezuinige elektromotoren zijn belangrijk voor de industrie, maar vormen ook een lastig onderwerp. We hebben het hier over zeer veel toepassingen. Zonder elektromotoren zou elk industrieel bedrijf stil staan. Het zijn de transport- en pompsystemen, scheidingsinstallaties, meng- en doseerinstallaties, klimaatinstallaties. Het zijn motoren verbonden aan pompen, ventilatoren of in het algemeen aandrijvingen die het zware werk verrichten.

Ongeveer 70 procent van de elektriciteit die de industrie gebruikt, gaat naar aandrijvingen (EUP lot11 Motors 2008). Ter illustratie: in een continue bedrijf draait een pomp(motor) met een vermogen van 5,5 kW. Deze heeft dan een elektriciteitsverbruik van circa 45.000 kWh/jaar en een CO2-emissie van circa 27 ton/jaar. De investeringskosten voor zo’n pomp zijn circa 400 euro. Daarentegen zijn de energiekosten, gerekend over een gemiddelde levensduur van tien jaar, 30.000 euro! De investeringskosten zijn slechts een fractie (vaak <10%) van de totale kosten over de levensduur. Dit rechtvaardigt een energiezuinige keuze van motoren.

Besparingsmogelijkheden

De energiezuinigheid van motoren wordt weergegeven met IE 1 t/m 5, waarbij IE1 de standaardmotor is en IE2, 3 en 4 de energiezuinigere motoren. Vanaf 2015 geldt de eis voor nieuwe elektromotoren IE3, of IE2 met frequentieregelaar voor motoren tussen 7,5 en 375 kW. Ook in de lijst van erkende maatregelen komt deze maatregel terug, om verplicht uit te voeren bij het natuurlijk vervangingsmoment.

Bij een quickscan energiezuinige motoren op een bedrijf wordt niet alleen gecontroleerd of de nieuwe IE3 elektromotoren al zijn ingevoerd, maar er wordt ook gecontroleerd of er besparingen mogelijk zijn in het mechanische systeem zelf, of door het toepassen van frequentieregelingen. Een voorbeeld is bij wisselende belastingen in een proces de smoorregelingen (maken van extra weerstand in de leiding) vervangen door een frequentieregeling. De combinatie van deze maatregelen kan tot 30 procent besparing opleveren. Hiervoor dien je wel grondig naar je productieprocessen te kijken.

Kortetermijndenken

De praktijk is vaak dat productiebedrijven – in het belang van weinig productiestoringen – kiezen voor de zekerheid van de vertrouwde, bekende techniek. Ze laten dan de motor liever reviseren dan dat ze kiezen voor de nieuwe energiezuinige uitvoeringen. Wat dat betreft is er vernieuwing nodig in de technische onderhoudsafdelingen. Hierbij is inkoop en het toepassen van energiemanagementsystemen van belang.

Daarnaast zie je ook regelmatig dat bij nieuwe projecten niet gekozen wordt voor het toepassen van energiezuinige elektromotoren. Deze worden vaak wel door de leveranciers aangeboden aan het bedrijf, maar deze opties verliezen het als er in het project nog bezuinigd moet worden. Dit ondanks dat de meerinvesteringen zich snel terugverdienen en energiebesparing één van de meest efficiënte manieren is om het energiegebruik te verminderen.

Reageer op dit artikel