partner nieuws

Kansen voor benutting van restwarmte

bouwbreed 616

Kansen voor benutting van restwarmte
Residual heat industry. Bron: mb.cision.com

De industrie gebruikt ruim 40 procent van alle energie in Nederland. Dat de industrie warmte verliest is over het algemeen wel duidelijk, maar van concrete terugdringing van verliezen is nog te weinig sprake. Maar daar gaat stapsgewijs verandering in komen met de Europese verplichting tot reductie van energiegebruik en de handhaving hierop door overheden. Restwarmte uit de industrie is namelijk, mits op het juiste temperatuurniveau, een zeer geschikte bron voor stadswarmte.

Uitgangspunt is dat geen enkel industrieel bedrijf hetzelfde is en dat gebruik van restwarmte bijna altijd maatwerk is. Toch hebben bedrijven één ding gemeen; het besparingspotentieel is wel degelijk aanwezig, maar over het algemeen ter ver van woonwijken gelegen. Gemeenten en provincies onderzoeken op veel locaties deze situatie. Ze zoeken naar rendabele verbindingen tussen industrie en wonen om duurzame ambities waar te kunnen maken.

Hergebruik eigen restwarmte

Eén van de doelstellingen van de werkgroep Industrie is kennis delen met de industrie en overheid en bedrijven te informeren over de mogelijkheden voor gebruik van restwarmte. Het ligt dan ook voor de hand om eerst te kijken naar de mogelijkheden om grip te krijgen op de hoogwaardige restwarmte voor hergebruik in het bedrijf zelf.

Bij schone rookgassen kan een rookgaskoeler reeds rendabel zijn vanaf 50 kW. Restwarmte in afzuigingen van bijvoorbeeld poedercoatovens, zitten vol kleine deeltjes verontreiniging. Deze vervuilen de warmtewisselaar als je die restwarmte daar doorheen voert om warmte terug te winnen. Of de restwarmte komt beschikbaar op het moment dat je het niet nodig hebt. Dan moet je zoeken naar opslagmogelijkheden.

Geen norm of richtlijn

Zeker is dat voor het onderwerp restwarmte geen norm of richtlijn van nationale of Europese overheid bestaat. Ik verwacht niet dat dit op korte termijn verandert. Volgens mij moet de aanpak tegen restwarmte stapsgewijs plaatsvinden. Eerst moeten de verliezen (door lekkages) beperkt worden en isolatie waar mogelijk worden toegepast. Dan moet een eerste, niet al te gedetailleerde inventarisatie plaatsvinden om de potenties in kaart te brengen, evenals de vervuiling in de restwarmte.

Ook moet er gekeken worden naar het moment waarop restwarmte beschikbaar komt ten opzichte van het moment waarop het gebruikt wordt en moet je inschatten wat haalbaar is. Tot slot moeten er goede metingen gedaan worden van de warmtestromen en moet een Pinch-analyse (Einstein) uitgevoerd worden.

De werkgroep Industrie is van mening dat een goed voorbeeld goed doet volgen en roept bedrijven op om hun business case te delen met anderen. De komende jaren zullen de duimschroeven aangedraaid worden en zal besparing, links of rechtsom, worden afgedwongen. Het is dan zaak om van minder ‘maatwerk’ naar meer ‘standaard’ oplossingen te komen. Hierdoor verdwijnen drempels en worden belangrijke bijdragen geleverd aan een duurzamere industrie.

Reageer op dit artikel