partner nieuws

Joulz onderaannemer voor Wind op Zee

bouwbreed 4920

Joulz onderaannemer voor Wind op Zee

Ingegeven door het Nationale Energieakkoord gaat Nederland fors investeren in windparken op zee. TenneT TSO B.V. (TenneT) verzorgt de netaansluitingen van deze windparken.

TenneT heeft HSM Offshore B.V. (HSM) uit Schiedam gecontracteerd voor de bouw van de fundatie en het offshore transformatorstation (OHVS) voor het aansluiten van het toekomstige windpark Borssele Alpha op het landelijke elektriciteitsnet. HSM is tevens de beoogde partij voor het eerstvolgende offshore project van TenneT, Borssele Beta. Joulz Energy Solutions B.V. (Joulz) is door HSM als onderaannemer gecontracteerd voor dit prestigieuze project. Het project is een belangrijke stap om wind op zee betaalbaarder te maken. Sales Director Joulz Jan Willem Kijlstra: ‘Met onze betrokkenheid bij Borssele Alpha en naar verwachting ook Beta, onderstrepen wij onze positie in de offshore windmarkt.’

Scope van de Joulz-werkzaamheden

Senior Accountmanager Kerem Kaplan: “Joulz is binnen dit project verantwoordelijk voor de system integration van alle High Voltage (HV) componenten op het hoogspanningsplatform. Dit omvat de 220kV- en 66kV-installaties. Joulz is al gestart met de Systems Requirement Analyse (SRA), het ontwerpen van de secundaire installaties en het integreren van het HV SCADA, waarbij wij ook het testen en de installatie hiervan voor onze rekening zullen nemen. Ook levering en installatie van onder andere de door ons ontworpen besturing- en beveiligingspanelen en de 66kV kabel op het OHVS hoort tot onze verplichtingen. De onshore commissioning is een gedeelde verantwoordelijkheid met HSM en Iv-Oil & Gas B.V. (Iv), eveneens onderaannemer van HSM.”

“Onze mensen zullen tijdens het project op locatie samenwerken met de teamleden van HSM en Iv”, vertelt Kaplan. Tijdens de engineeringfase werkt het projectteam op de locatie van Iv in Papendrecht. Bij de productiestart en na de transitieperiode verhuist het projectteam naar de werf van HSM in Schiedam. Kerem: “De hele installatie wordt bij HSM gebouwd en getest waarna het complete OHVS naar de geplande locatie voor de Zeeuwse kust wordt getransporteerd om aldaar te worden geplaatst en aangesloten. Voor de projectbeheersingmethodiek heeft TenneT voorgeschreven dat we dit middels System Engineering (SE) zullen inrichten. Vanuit Joulz zal de lead-engineer voor dit project de SE-methodiek en ook de HV-integration richting Iv en HSM verzorgen.”

Mega ‘stopcontacten’ op zee

De vijf nieuwe windparken voor de Nederlandse kust zullen in 2023 gezamenlijk goed zijn voor 3.500 MW opgewekt duurzaam vermogen. Dat is ongeveer evenveel als het jaarlijkse stroomgebruik van 3,5 miljoen huishoudens, bijna de helft van alle Nederlandse huishoudens. De netaansluitingen van Borssele Alpha en Beta zijnJoulz Wind op Zee TenneT elk goed voor 700 MW.

TenneT zorgt ervoor dat de toekomstige windparken op de Noordzee worden aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet. De netaansluiting van het toekomstige windpark Borssele bestaat uit twee door TenneT te bouwen platforms (Alpha en Beta), die dichtbij de windparken komen te staan. Elk platform ‘bedient’ twee kavels met windturbines via twee kabels en zijn onderling nog verbonden met een hoogspanningsverbinding om de redundantie te vergroten. In totaal lopen er dus vier kabels via de Westerschelde naar het vasteland, waar ze vlakbij het bestaande hoogspanningsstation Borssele aan land komen. Daar worden de ondergrondse 220kV-kabels aangesloten op het 380kV-hoogspanningsstation Borssele. Om dit mogelijk te maken wordt hoogspanningsstation Borssele uitgebreid om extra ruimte te creëren voor de transformatoren om 220kV om te zetten naar 380kV. Via het landelijk 380kV-hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de Nederlandse huishoudens.

Reageer op dit artikel