partner nieuws

Arbeidsmarktdynamiek brengt nieuwe vraagstukken

bouwbreed 2

Intermediair Continu bemiddelt vooral op hbo- en wo-niveau. De arbeidsmarktdynamiek neemt toe en mensen maken werk van uitgestelde ambities. Die acute vraag naar nieuw personeel zet bouwondernemingen ook aan het denken. Want hoe kunnen zij op een verstandige manier nieuw personeel in dienst nemen zonder al te veel risico te lopen? Moeten zij vaste of […]

Arbeidsmarktdynamiek brengt nieuwe vraagstukken

Intermediair Continu bemiddelt vooral op hbo- en wo-niveau. De arbeidsmarktdynamiek neemt toe en mensen maken werk van uitgestelde ambities. Die acute vraag naar nieuw personeel zet bouwondernemingen ook aan het denken. Want hoe kunnen zij op een verstandige manier nieuw personeel in dienst nemen zonder al te veel risico te lopen? Moeten zij vaste of semi-vaste contracten aanbieden? Regelmatig vragen bouwondernemers ons om advies om hun arbeidsaanbod te kunnen managen. Of willen ze weten wat de Wet werk en zekerheid en het nieuwe ontslagrecht voor hen betekent en kunnen ze nog zzp’ers en freelancers aan het werk houden?

Opvallend is de toenemende populariteit van de deta(vast)-constructie voor personeel in de bouwsector. Dit flexibel arbeidscontract, waarbij een werknemer een periode gedetacheerd werkt en vervolgens in vaste dienst treedt, nam met twintig procent toe ten opzichte van 2015. Juist in een wereld die projectmatig opereert, is die toename goed te verklaren. Vóór de crisis kozen werkgevers ervoor om nieuwe medewerkers direct een dienstverband aan te bieden. Nu kiest de bouw eerder voor flexibelere oplossingen. Onzekerheid over toekomstige projecten heeft ertoe geleid dat bouwbedrijven behoorlijk zijn doorgesaneerd. Nu het aanbod aan werk in de bouw toeneemt, ontbreekt het bij deze bedrijven situationeel aan voldoende gekwalificeerd personeel. Dit kan leiden tot spanning op de kernorganisatie, hetgeen averechts kan werken op de continuïteit en de kwaliteit van het werk. Bouworganisaties doen er verstandig aan om bij elke new hire vast te stellen welke contractvorm het beste werkt. Zeker nu de sector in korte tijd nieuwe projecten op de rit moet zetten.

Jan-Willem Peters, operationeel directeur van Continu, intermediair voor bouw en industrie.

Reageer op dit artikel